Omiń nawigację

Zapoznaj się z rodziną optycznych przetworników położenia

Krok 1. Wybierz jeden z przetworników położenia — absolutny lub przyrostowy, liniowy lub kątowy:

Przyrostowe przetworniki położenia liniowego

 • Liniały taśmowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
 • Przetworniki przyrostowe są używane tam, gdzie są potrzebne dokładne i szybkie dane dotyczące położenia względnego, w formacie analogowym lub cyfrowym.
 • Przetworniki UHV (do bardzo wysokiej próżni) są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.

Przyrostowe przetworniki kąta obrotu

 • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.
 • Przetworniki przyrostowe są używane tam, gdzie są potrzebne dokładne i szybkie dane dotyczące położenia względnego, w formacie analogowym lub cyfrowym.
 • Przetworniki UHV (do bardzo wysokiej próżni) są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.

Absolutne przetworniki położenia liniowego

 • Liniały taśmowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
 • Absolutnych przetworników położenia używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.
 • Przetworniki UHV (do bardzo wysokiej próżni) są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.
 • Przetworniki położenia z funkcją bezpieczeństwa (FS) mają certyfikat SIL2 PLd, dzięki czemu można ich używać w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem pracy.

Absolutne przetworniki kąta obrotu

 • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.
 • Absolutnych przetworników położenia używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.
 • Przetworniki UHV (do bardzo wysokiej próżni) są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.
 • Przetworniki o rozszerzonym zakresie temperatury pracy (ETR) mogą pracować w środowiskach, w których występują skrajnie niskie i wysokie temperatury.
 • Przetworniki położenia z funkcją bezpieczeństwa (FS) mają certyfikat SIL2 PLd, dzięki czemu można ich używać w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem pracy.