Omiń nawigację

Kalibracja i optymalizacja obrabiarek

Pomiary oraz diagnostyka stanu technicznego maszyny są niezbędne dla ustalenia znanego i powtarzalnego poziomu parametrów procesu.

Pierwszy krok do poprawy procesu

Interferometryczny system laserowy i pomiarowy system ballbar firmy Renishaw oceniają, kontrolują oraz polepszają statyczne i dynamiczne parametry pracy obrabiarek, maszyn współrzędnościowych (CMM) oraz innych układów mechanicznych, gdzie położenie jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu.

Dlatego nasze produkty powinny być zatem traktowane jako pierwszy krok w kierunku doskonalenia procesów i są one narzędziami uzupełniającymi w stosunku do systemów pomiarowych na obrabiarkach i poza obrabiarkami.

Przedstawiamy oprogramowanie CARTO do laserowego systemu pomiarowego XL-80

Pakiet CARTO składa się z dwóch aplikacji: Capture służącej do zbierania danych z laserowego systemu XL-80 oraz Explore służącej do wydajnego analizowania danych zgodnie z międzynarodowymi normami i nie tylko.

Pakiet CARTO oferuje nowy system bazy danych wyników pomiarów, który automatycznie przechowuje i grupuje dane użytkownika, co w konsekwencji upraszcza jego obsługę i pozwala na szybkie i łatwe porównywanie danych z innymi wynikami.

Odkryj korzyści z używania programu CARTO

Aktualizacja systemu

Firma Renishaw oferuje istniejącym użytkownikom szereg opcji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie w celu aktualizacji systemu do najnowszej wersji.  Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie zapewnia bezprzewodowy system z prętem kinematycznym typu ballbar QC20-W r, przypuszczamy, że zechcesz dokonać uaktualnienia.

Laserowy system XL-80 charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi i jest zgodny z istniejącymi układami optycznymi ML10, zaś kalibrator osi obrotowych XR20-W wprowadza większą elastyczność, prostszą konfigurację i obsługę.

Oprogramowanie kalibracyjne

Firma Renishaw stosuje politykę regularnego aktualizowania swego oprogramowania w celu usuwania błędów, dodawania nowych funkcji, poszerzania obsługi językowej, uwzględniania modyfikacji norm oraz reagowania na zmiany wprowadzane w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Jeśli nie używasz najnowszego oprogramowania, może brakować Ci tych funkcji.

Pobierz najnowsze oprogramowanie