Omiń nawigację

Kalibracja trzpieni pomiarowych

W przypadku wszystkich procedur pomiarowych, niezwykle istotną sprawą jest precyzyjne kalibrowanie sond przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów.

Jeśli chce się uzyskać dobre wyniki, konieczne jest ustalenie efektywnych wymiarów części składowych zestawu sondy. Wartości te są przechowywane w pamięci sterowania obrabiarki.

W przypadku maszyn współrzędnościowych, może to obejmować kalibrowanie kilku trzpieni pomiarowych lub czujników, często w wielu orientacjach głowicy. Kalibrowanie sond inspekcyjnych obrabiarek jest zasadniczo mniej skomplikowane.

Działanie systemu

Położenia poszczególnych trzpieni kulkowych oraz ich średnic ustala się przy użyciu specjalnego programu do kalibracji sond pomiarowych (patrz podręcznik użytkownika wydany przez producenta maszyny).

Należy dotykać punktu referencyjnego kolejno wszystkimi używanymi trzpieniami pomiarowymi. Stosowanym zwykle wzorcem jest nadzwyczaj precyzyjnie obrobiona kula o znanej średnicy (zwana kulą wzorcową). Dokładne wymiary kalibrowanej kuli są wprowadzane do oprogramowania pomiarowego.

Jeżeli dany trzpień pomiarowy ma być użyty w pomiarach oddzielnych punktów, podlega on kalibracji w 5–6 punktach w górnej części kuli wzorcowej.

W systemach skanujących pomiarom podlega znacznie większa liczba punktów. W podręczniku użytkownika, wydanym przez producenta maszyny, można znaleźć opisy strategii precyzyjnych pomiarów operacji kalibrowania trzpieni pomiarowych.

Należy zadbać, zwłaszcza gdy używanych jest kilka maszyn współrzędnościowych, aby używać skalibrowanej kuli wzorcowej, której wartości zostały wprowadzone do oprogramowania.

Przydatne łącza

Przeglądaj kule wzorcowe