Omiń nawigację

Kalibrator wieloosiowy XM-60

Pomiar w sześciu stopniach swobody w dowolnej orientacji przestrzennej z jednego zamocowania

Unikatowa technologia, optyczny pomiar skręceń we wszystkich kierunkach i komunikacja za pomocą światłowodu.

XM-60 to laserowy system pomiarowy umożliwiający jednoczesny pomiar błędów w sześciu stopniach swobody wzdłuż osi liniowej, po jednokrotnej instalacji. Jest doskonałym narzędziem diagnostycznym do zbadania wszystkich błędów geometrycznych w osi, po wykonaniu jednego pomiaru.

System XM-60 udostępnia szybką i dokładną metodę zbierania danych w trakcie pomiarów przestrzennych.  Wszystkie pomiary są wykonywane optycznie, co pozwala na ich zastosowanie w dowolnej orientacji.

Przegląd

Kompaktowa jednostka nadawcza jest oddzielona od zespołu lasera, co zmniejsza efekty cieplne w miejscu pomiaru. Można ją mocować bezpośrednio na obrabiarce, odwróconą o 180 stopni, ustawioną na boku i nawet na tylnej części. Ma to szczególne znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie do obrabiarki.

Odbiornik jest bezprzewodowy i zasilany bateriami wielokrotnego ładowania. Dzięki temu podczas ruchów obrabiarki unika się obecności kabli, które mogłoby być źródłem niedokładności lub spowodować przerwanie wiązki laserowej w trakcie pomiaru.

Uzupełnieniem systemu XM-60 jest pakiet oprogramowania CARTO, który prowadzi użytkownika przez cały proces pomiaru. System CARTO zawiera aplikacje Capture i Explore do wydajnego zbierania danych i ich analizowania dla XM-60.


Tryb punktów docelowych i tryb pracy swobodnej

Konstrukcja systemu XM-60 zapewnia jego elastyczność pod względem dostosowania do wymagań użytkowników. Na przykład tryb punktów docelowych służy do kompensowania błędów obrabiarki i sporządzania raportów stanu technicznego zgodnie z międzynarodowymi normami.

System XM-60 na obrabiarce, z wiązkami

Główne cechy i zalety:

  • Szybkość — jednoczesny pomiar liniowy, błędy rotacyjne, a także prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej w ramach jednego pomiaru, zastosowaniem konwencjonalnej techniki laserowej.
  • Prostota — łatwa konfiguracja, przyjazność w obsłudze w wypadku użytkowników innych systemów interferometrycznych. Automatyczne wykrywanie znaku i zestrojenie graficzne minimalizują błędy ludzkie.
  • Pewność — dzięki bezpośredniemu pomiarowi wszystkich błędów wyniki są wyświetlane podczas trwania testu.
  • Możliwości — układ pomiarowy obrotu o unikatowej konstrukcji pozwala na pomiar obrotu w dowolnej orientacji.
Zapoznaj się informacjami prasowymi na temat XM-60

Tryb pracy swobodnej, który wprowadzono w programie CARTO w wersji 2.1, pozwala użytkownikom na natychmiastowe zbieranie danych, bez konieczności definiowania położeń czy nawet liczby punktów docelowych. Oprogramowanie wyświetla błędy prostoliniowości (poziomej i pionowej), odchylenia w poziomie, pochylenia w pionie i obrotu względem położenia liniowego.

Wyzwalanie może być:

  • ręczne (naciśnięciem przycisku)
  • automatyczne (na podstawie stabilności położenia)
  • ciągłe (zbieranie danych w trakcie w zdefiniowanym przez użytkownika przedziale czasu)

Dokładność zgodna z normami

Każdy kalibrator wieloosiowy XM-60 jest kalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami, a przed wysyłką uzyskuje certyfikat. Daje to użytkownikom pewność, że system zapewni określoną dokładność i że będzie ją gwarantował na stanowisku pracy, w codziennej eksploatacji, gdzie ma to znaczenie.

Opracowano w firmie Renishaw

Laserowe systemy pomiarowe firmy Renishaw charakteryzują się doskonałymi parametrami użytkowymi. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i mocna, pozwala na zamontowanie najmniejszego pakietu na obrabiarce.  W laserze zastosowano technologię używaną w systemie laserowego przetwornika położenia RLE20, który jest produkowany od ponad 10 lat. System ten sprawdził się w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle półprzewodnikowym.

Elastyczność

Jednostka laserowa XM-60 ma wbudowane regulowane mocowanie, które umożliwia szybki montaż na obrabiarce. Można go używać wraz z kątownikiem do ustawiania pionowego. Opcjonalny zestaw zamocowań umożliwia różnorodny montaż urządzenia.

Galeria obrazów

Informacje o produkcie