Omiń nawigację

Kalibracja i optymalizacja pracy obrabiarek

Pomiary oraz diagnostyka stanu technicznego maszyny są niezbędne dla ustalenia znanego i powtarzalnego poziomu parametrów procesu.

Pierwszy krok do poprawy procesu

Interferometryczny system laserowy i pomiarowy system ballbar firmy Renishaw oceniają, kontrolują oraz polepszają statyczne i dynamiczne parametry pracy obrabiarek, maszyn współrzędnościowych (CMM) oraz innych układów mechanicznych, gdzie położenie jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu.

Dlatego nasze produkty powinny być zatem traktowane jako pierwszy krok w kierunku doskonalenia procesów i są one narzędziami uzupełniającymi w stosunku do systemów pomiarowych na obrabiarkach i poza obrabiarkami.

Przedstawiamy oprogramowanie CARTO do laserowego systemu pomiarowego XL-80

Pakiet oprogramowania CARTO prowadzi użytkownika przez cały proces pomiarowy, począwszy od konfigurowania aż do analizy danych.

Intuicyjny interfejs użytkownika oraz sposób obsługi oprogramowania są dopasowane do łatwego konfigurowania kalibratora wieloosiowego XM-60 i laserowego systemu XL-80.

Odkryj korzyści z używania programu CARTO

Aktualizacja systemu

Firma Renishaw oferuje istniejącym użytkownikom szereg opcji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie w celu aktualizacji systemu do najnowszej wersji.  Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie zapewnia bezprzewodowy system z prętem kinematycznym typu ballbar QC20-W, przypuszczamy, że zechcesz dokonać uaktualnienia.

Laserowy system XL-80 charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi i jest zgodny z istniejącymi układami optycznymi ML10, zaś kalibrator osi obrotowych XR20-W wprowadza większą elastyczność, prostszą konfigurację i obsługę.

Oprogramowanie kalibracyjne

Firma Renishaw stosuje politykę regularnego aktualizowania swego oprogramowania w celu usuwania błędów, dodawania nowych funkcji, poszerzania obsługi językowej, uwzględniania modyfikacji norm oraz reagowania na zmiany wprowadzane w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Jeśli nie używasz najnowszego oprogramowania, może brakować Ci tych funkcji.

Pobierz najnowsze oprogramowanie