Omiń nawigację

Trzpienie pomiarowe o wysokiej dokładności klasy 3

W miarę coraz szerszego stosowania maszyn współrzędnościowych o bardzo wysokiej dokładności, specyfikacja kulki trzpienia pomiarowego stała się ważnym czynnikiem przy obliczaniu budżetów błędów.

Przyrządy pomiarowe o wysokiej precyzji wymagają trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji. Firma Renishaw oferuje trzpienie pomiarowe klasy 3, których odchyłka kształtu wynosi ±0,08 mikronów.

Gdy liczy się precyzja

  • Sferyczność kulki używanego trzpienia pomiarowego może mieć wpływ na pomiary na maszynie współrzędnościowej.
  • W celu zapewnienia dokładności swoim pomiarom trzeba stosować przynajmniej kulki klasy 5, odpowiadające wymaganiom AFBMA 3290 / DIN 5401-11.1993.
  • Firma Renishaw stosuje standardowo kulki trzpieni pomiarowych klasy 5 o odchyłce sferyczności 0,13 μm oraz kulki klasy nie niższej niż klasa 10, jakich używa większość innych producentów.
  • Dostępne są także kulki klasy 3 o odchyłce sferyczności 0,08 μm.

Porównanie klas kulek

W poniższej tabeli przedstawiono tolerancje, jakim muszą odpowiadać kulki różnych klas:

Tabela klas kulek

* Wartości odnoszą się do średniej średnicy kulki DWM

Czynniki konstrukcyjne dotyczące kulek klasy 3

Badania wpływu konstrukcji oraz metod wytwarzania trzpieni pomiarowych zaopatrzonych w kulki o takich parametrach wykazały, że kształt kulki może ulec degradacji w wyniku obróbki otworu w kulce oraz odkształcenia spowodowanego przyklejeniem jej na czopie. Firma Renishaw opracowała metody zapewniające poprawę właściwości konstrukcyjnych trzpieni pomiarowych o wysokiej dokładności z kulkami klasy 3.

Wszystkie trzpienie klasy 3, produkowane przez Renishaw, są wytwarzane z użyciem nienawiercanych kulek, spajanych ze sferyczną miseczką. Pomiary wykonywane przed oraz po montażu takiej konstrukcji wykazały, że kształt kulek odpowiada ściśle specyfikacji podczas całego tego procesu. 

Aby można było w łatwy sposób identyfikować trzpienie z kulkami klasy 3, ich trzony są pokrywane powłoką azotku tytanu, co nadaje im złoty kolor wykończenia.

Ze względu na ograniczenia dotyczące możliwości pomiarowych oraz wytrzymałość spoiny, trzpienie z kulkami klasy 3 są dostępne tylko z minimalną średnicą kulki równą 2 mm. Trzpieniom tym nie nadaje się numerów seryjnych, lecz posiadają one certyfikaty sferyczności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym biurem Renishaw.

Średnica znamionowa kulki DW

Średnica znamionowa kulki

Wartość średnicy wykorzystywana do identyfikacji rozmiaru kulek.

Zmienność średnicy kulki VDWS

Zmienność średnicy kulki

Różnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą jednej kulki.

Odchylenie od kształtu kulistego tDW

Odchylenie od kształtu kulistego

Największa odległość promieniowa w dowolnej płaszczyźnie promieniowej pomiędzy kulą opisaną wokół powierzchni kulki i dowolnym punktem na powierzchni tej kulki.