Omiń nawigację

Renishaw Sp. z o.o. Aktualna informacja – Ciągłe wsparcie w trudnych czasach

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, partnerów i pracowników są dla nas kluczowe. Dlatego w pełni popieramy obecne sposoby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 i wdrażamy różne środki mające ograniczyć do minimum ryzyko z tym związane. Jednocześnie wdrożyliśmy plan działania, który ma zapewnić ciągłość działalności biznesowej. Niniejsza wiadomość informuje o aktualnej sytuacji i sposobach kontaktu, aby umożliwić skorzystanie ze wsparcia dostępnego na danym rynku.

Wykorzystanie naszych możliwości w celu wsparcia globalnych działań przeciwko COVID-19:

Firma Renishaw jest dumna z posiadania zaawansowanego technologicznie i elastycznego zintegrowanego łańcucha dostaw w sektorze produkcji, który pozwolił nam szybko zareagować na prośby o uruchomienie dodatkowej produkcji respiratorów i utrzymać jednocześnie realizację wymogów standardowej produkcji służącej zaspokajaniu Państwa zamówień. Produkty i wiedza firmy Renishaw znajdują zastosowanie na całym świecie na potrzeby wsparcia łańcucha dostaw sektora medycznego, od produkcji komponentów i wymagania dla przyrządów pomiarowych po narzędzia do spektroskopii Ramana używane w procesie wykrywania wirusów i produkcji leków. Dalsze szczegóły na temat produkcji komponentów do wentylatorów znaleźć można pod adresem.

Sprzedaż, serwis i wsparcie:

Jak zwykle mogą Państwo kontaktować się z naszymi pracownikami za pomocą telefonu i e-maila. Nasz serwis prowadzi działalność, przyjmując i przetwarzając zamówienia lub dostarczając urządzenia zastępcze.

Porady i szkolenia online:

Chętnie omówimy wszelkie kwestie związane z poradami lub zapotrzebowaniem na szkolenie. Możliwe są również działania szkoleniowe i usługi programistyczne. Obie usługi mogą być świadczone za pośrednictwem funkcji wideokonferencji w Microsoft Teams. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub organizacji szkoleń - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Instalacje i serwis:

W ciągu ostatnich tygodni ciężko pracowaliśmy nad zapewnieniem ciągłości wsparcia kluczowych branż zaangażowanych w walkę z COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego działu serwisowego (uwzględniając i przestrzegając wytycznych władz lokalnych). Nasz zespół instalacyjno-serwisowy jest gotowy do podjęcia działań, uwzględniając obecnie nakazy i zalecane środki ostrożności na rynku lokalnym. Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać najnowsze informacje.

Zamówienia i dostawy – alternatywne kanały dostaw:

Chcielibyśmy zapewnić o kontynuacji realizacji dostaw naszych produktów zgodnie z najwyższymi standardami. Nasz plan zwiększenia zapasów magazynowych oraz dostępności produktów dla sprzedaży internetowej jest w końcowej fazie wdrażania. Działania te mają na celu uzyskanie szerszych możliwości optymalizacji procesów realizacji dostaw sprzętu. Zgodnie z poprzednim komunikatem, będziemy na bieżąco aktualizować status realizacji dostaw, aby w jak najwyższym stopniu niwelować ryzyko opóźnień i informować o ich potencjalnym wystąpieniu z wyprzedzeniem. W chwili obecnej, magazyn zapasowy istnieje jako wsparcie dodatkowe, gdy jest wymagane. Będziemy przekazywać informacje z wyprzedzeniem o zmianach dostaw w przypadku wykorzystania alternatywnych źródeł wysyłki towarów. Wykorzystane również mogą być lokalne magazyny, które przyczynią się do lepszej dostępności produktów.

Wspieranie stopniowego powrotu do pracy w regionie EMEA:

W wielu krajach zaobserwowano powolne znoszenie ograniczeń, gdyż osiągnięto szczytowe liczby infekcji wirusowej. W związku z tym niektórzy z Państwa rozważają powrót do pracy. Zdajemy sobie sprawę, że może to wiązać się z pojawieniem się nowych wyzwań związanych z ponownym uruchomieniem i optymalizacją procesów produkcyjnych. Firma Renishaw jest gotowa zapewnić wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie tychże zadań. Twoje obecnie wykorzystywane rozwiązania techniczne Renishaw mogą zostać szeroko wykorzystane w sposób umożliwiający powrót do pełnej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na obecność personelu w środowisku produkcyjnym. Aktualizacje i ulepszenia mogą być dostępne dla Twojego sprzętu. Aby uzyskać porady na ten temat, skontaktuj się z lokalnym biurem Renishaw.

Będziemy nadal komunikować się z Państwem w przypadku zmian lub innych istotnych informacji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt - nasz zespół ekspertów jest do Państwa dyspozycji.