Omiń nawigację

Analiza przykładu z przemysłu lotniczego

Narzędzie do podziału chmury punktów na sekcje

W tradycyjnej strategii pomiarowej należy zmierzyć poszczególne profile przekroju poprzecznego łopatki. Należy wygenerować program obróbkowy DMIS i uruchomić go dla każdego, żądanego przekroju; jeśli w przyszłości byłyby potrzebne kolejne profile, należałoby ponownie zmierzyć łopatkę.

Narzędzie do podziału chmury punktów na sekcje (PCS) firmy Renishaw pozwala na bardziej elastyczne podejście. Wykorzystując aplikację APEXBlade i sondę REVO firmy Renishaw można teraz przechwycić cały kształt łopatki poprzez skanowanie z omiataniem. Te pomiary pozwalają na wygenerowanie chmury punktów dla całej łopatki. Narzędzie PCS umożliwia konstruowanie w trybie offline przekrojów „powierzchniowych” na dowolnej płaszczyźnie przechodzącej przez zebraną chmurę punktów.

Narzędzia PCS, które bazuje na bibliotece GML i jest uruchamiane w systemie MODUS, można używać wielokrotnie w tym samym zbiorze danych pomiarowych, zarówno w momencie pomiaru lub w późniejszym czasie, jeśli wymagany jest pomiar kolejnych przekrojów.

  • MPCS on-surface section generation using ball rolling technique to eliminate cosine errors

APEXBlade — biblioteka GML ułatwia kompleksowe 5-osiowe planowanie strategii pomiarowej

Możliwość prostego programowania ma kluczowe znaczenie przy pracy na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM). W miarę upływu czasu, ręczne 3-osiowe systemy pomiarowe, rozwinęły się w automatyczne obrotowe systemy umożliwiające ciągłe skanowanie. Nowe rozwiązania z biegiem czasu mocno komplikowały procedury programowania maszyn pomiarowych. Kolejne, dodatkowe procedury zostały również dodane wraz z wprowadzeniem 5-osiowej głowicy skanującej REVO firmy Renishaw.

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

Skanowanie z omiataniem za pomocą REVO Generowanie trajektorii APEX

APEXBlade to pakiet ułatwiający programowanie ścieżek skanowania 5-osiowego. Pakiet bazuje na bibliotece GML. Użytkownik wczytuje geometrię nominalną — w tym wypadku łopatkę lotniczą — oraz o wybiera powierzchnie do zmierzenia. Oprogramowanie natomiast automatycznie wyznacza optymalną trajektorię 5-osiowego skanowania łopatki.

Wynikiem pracy pakietu jest program DMIS, który jest wczytywany i wykonywany za pomocą oprogramowania Modus firmy Renishaw.

Aplikacja ta korzysta z biblioteki GML. Obsługuje ona planowanie złożonych trajektorii skanowania w bardzo trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo oprogramowanie podczas planowania przejazdów sprawdza, czy nie wystąpią kolizje podczas rzeczywistego pomiaru.