Omiń nawigację

Analizator farmaceutyczny RA802

Analizator farmaceutyczny RA802 Pharmaceutical Analyser firmy Renishaw

Dzięki analizatorowi farmaceutycznego RA802 firmy Renishaw naukowcy mogą zyskać skokową zmianę, jeśli chodzi o parametry technik obrazowania opartych na spektroskopii wibracyjnej.

Trzy z najczęstszych skarg dotyczących konwencjonalnej mikroskopii ramanowskiej i mikroskopii w podczerwieni (IR) to zogniskowanie próbki, szybkość analizy i łatwość obsługi.

W analizatorze farmaceutycznym RA802 połączono technologie LiveTrack™StreamLine™ opracowane przez firmę Renishaw we własnym zakresie. Ma to na celu generowanie obrazów chemicznych do 150 razy szybciej niż w przypadku metod konwencjonalnych, przy jednoczesnym zachowaniu ogniskowania, zapewniając wysoką jakość obrazowania tabletek farmaceutyka.

Dzięki filozofii projektowania minimalistycznego przyrząd RA802 charakteryzuje się niezrównaną szybkością i łatwością obsługi w porównaniu z alternatywnymi systemami obrazowania chemicznego.

W jaki sposób w modelu RA802 przezwyciężono ograniczenia konwencjonalnych technik obrazowania chemicznego

 

Problemy z systemami konwencjonalnymi

Rozwiązania dostępne w modelu RA802

Zogniskowanie próbkiUstawienie zogniskowania...
 • Próbki farmaceutyczne są często szorstkie lub zakrzywione.
 • Stosując konwencjonalne techniki mikroskopii ramanowskiej i podczerwieni, użytkownicy muszą ręcznie ustawiać ostrość na powierzchni próbki przed rozpoczęciem pomiaru. Jeśli jednak próbka jest tylko nieznacznie nierówna lub zakrzywiona, mikroskop szybko straci zogniskowanie, gdyż głębokość ogniskowej jest rzędu mikronów.
 • Jest to przyczyną powstawania nieostrych obrazów ramanowskich o niskiej jakości.

LiveTrack — wiodąca na świecie technika śledzenia ostrości

 • Funkcja LiveTrack analizatora RA802 automatycznie przesuwa próbkę wzdłuż osi x, y i z pod obiektywem mikroskopu, aby utrzymać ostrość przez cały czas trwania pomiaru, zapewniając w ten sposób najwyższą jakość obrazów chemicznych na całej próbce.
 • Stabilna jakość obrazu
Szybkość analizyStrata czasu…
 • Konwencjonalne systemy mikroskopii ramanowskiej wykonują tzw. pomiary punktowe.
 • W trakcie pomiaru punktowego poszczególne widma Ramana są zbierane w uprzednio zdefiniowanych krokach na całej powierzchni próbki. 
 • Zajmuje to dużo czasu — starsze systemy pomiarów punktów pracowałyby całą noc i nadal zebrałby widma tylko na niewielkiej powierzchni próbki.
 • Pomiary punktowe zwiększają również ryzyko uszkodzenia próbki poprzez skupienie wiązki lasera o dużej mocy na pojedynczym punkcie, nie większym niż kilka mikronów.
StreamLine — najszybsze na świecie rozwiązanie do mapowania tabletek....
 • Zamiast skupiać laser na jednym punkcie, funkcja StreamLine rozdziela moc światła laserowego na skupioną linię laserową 90 µm.
 • Funkcja StreamLine umożliwia detektorowi gromadzenie sygnału w miarę przechodzenia próbki przez linię laserową, co zwiększa szybkość obrazowania i zmniejsza ryzyko uszkodzenia próbki.
 • Przy użyciu funkcji StreamLine można uzyskać prędkość 1500 widm na sekundę, co skraca czas analizy.
Łatwość użytkowaniaEliminacja złożoności...
 • Jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie zakupów sprzętu do laboratorium farmaceutycznego, jest koszt zatrudnienia pracowników do obsługi tego sprzętu.
 • Obrazowanie Ramana jest historycznie postrzegane jako bardzo specjalistyczna technika, w ramach której wymaga się od użytkownika końcowego (operatora) uruchomienia i konserwacji sprzętu.
 • Jeżeli pracownik obsługujący odejdzie z firmy, urządzenie może nie być używane do czasu przeszkolenia nowego operatora.
Prostota konstrukcji...
 • Analizator RA802 znacząco uprościł obrazowanie Ramana 
 • Analizatora RA802 mogą używać zarówno technicy, jak i naukowcy/badacze.
 • Sprzęt jest sterowany całkowicie programowo przy minimalnej interwencji użytkownika.
 • RA802 zaprojektowano do użytku w otwartym laboratorium przez wielu użytkowników mających minimalne przeszkolenie, a wszystko to z wyjątkiem wyeliminowania przestojów instrumentów.
RozdzielczośćNiewykryte cząstki...
 • Próbki mogą wydawać się jednorodne w skali długości od dziesiątek do setek mikronów, mogą jednak też wykazywać lokalną niejednorodność na długości pojedynczych mikronów.
 • Poszukując śladowych poziomów zanieczyszczeń, rozdzielczość jest kluczowym parametrem do identyfikacji udziału niewielkich ilości materiału.
 • W konwencjonalnych technikach obrazowania, takich jak mikroskopia w podczerwieni, czułość detektora i długość fali światła ogranicza rozdzielczość do dziesiątek mikronów.
 • Tradycyjne systemy Ramana charakteryzowały się małymi prędkości analizowania. Oznaczało to, że utworzenie obrazu o wysokiej rozdzielczości trwało zbyt długo, zaś jedynym sposobem na skrócenie czasu analizy było zmniejszenie rozdzielczości.

Żadnych kompromisów

 • Funkcje LiveTrack i StreamLine analizatora RA802 pozwalają na uzyskanie szybszej analizy próbek.
 • Cały tabletkę można odwzorować już w 5 minut w niskiej rozdzielczości albo w 2 godziny w najwyższej rozdzielczości.
 • Niższe długości fali światła laserowego stosowane w spektroskopii ramanowskiej pozwalają na uzyskanie rozdzielczości nawet 1 µm na piksel. Dzięki temu naukowcy mogą dokładnie zbadać lokalną niejednorodność próbki.
Mapowanie wsadoweMinimalizacja zaangażowania użytkowników....
 • Tradycyjne systemy obrazowania chemicznego są przyrządami jednopróbkowymi.
 • Po ukończeniu analizy użytkownik musi wyjąć starą próbkę i umieścić nową przed ustawieniem następnego badania.
 • Jest to czasochłonne i uniemożliwia badanie dużych partii wielu próbek.
Rozwiązanie dla zajętego naukowca...
 • Mapowanie wsadowe umożliwia zaprogramowanie jednoczesnego badania wielu próbek, dzięki czemu użytkownik może wykonywać inne czynności.
 • Firma Renishaw dostarcza formy do badania tabletek dostosowane do potrzeb użytkowników.
 • Formy te utrzymują próbki, podczas gdy oprogramowanie płynnie przechodzi od jednej próbki do kolejnej po ukończeniu każdego cyklu.
Obrazowanie ramanowskie, znane również jako mapowanie ramanowskie, jest techniką uzupełniającą mikroskopię w podczerwieni oraz XRD. Choć wszystkie techniki mają swoje mocne i słabe strony, mapowanie ramanowskie — zastosowane w analizatorze farmaceutycznym RA802 — wykazuje szereg przewag konkurencyjnych nad tymi alternatywnymi technikami:
 Obrazowanie Ramana (RA802)Mikroskopia w podczerwieniXRD
Możliwość użycia w wypadku mieszanych materiałów


▲  
Obrazowanie powierzchni (mapowanie)


▲  
Identyfikacja odmian polimorficznych ▲ 
Badanie chropowatych/nierównych powierzchni


 ▲ 
Wysoka rozdzielczość (1 µm na piksel)  
Szybkość  
Łatwość użytkowania  
Mapowanie wsadowe  
Rozwiązanie bezdotykowe  
Badanie nieniszczące  

Bezpłatna analiza próbki:

Jeśli interesujesz się tym tematem, prosimy o kontakt z nami w celu prezentacji systemu. Z przyjemnością przeprowadzimy bezpłatną ocenę przydatności analizatora RA802 do badania Twoich próbek. Da to pewność co do przydatności techniki i wyeliminuje ryzyko związane z zakupem przyrządu.

Chcę dowiedzieć się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zastosowania analizatora RA802 do analizy próbek, wyślij do przedstawiciela regionalnego wiadomość zawierającą szczegółowe informacje na temat zastosowania.

Zgodność

Urządzenie laserowe klasy 1 1 (klasa 3B dostępna na życzenie)

1Zgodnie z definicją normy IEC 60825-1:2014.

Poznaj przyszłość obrazowania chemicznego

Pobierz więcej informacji

 • Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The RA802 Pharmaceutical Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines formulation analysis. It is easy to use, yet gives rich chemical information. Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species. With unique LiveTrack™ focus-tracking technology, it can efficiently analyse uneven, curved, or rough surfaces at incredible speeds and without any sample preparation.

 • Application note: New methods for determining content uniformity of formulations Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]

  The uniformity of a drug product’s contents is a parameter that requires constant monitoring. It is important from a handling/processing standpoint, and it is of the utmost importance for patient safety to ensure that the correct dose is delivered every time.

 • Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The stability, bioavailability and processability of an active pharmaceutical ingredient (API) are key to a candidate molecule’s ability to be developed into a commercially viable product, sometimes referred to its ‘drugability’. Characterising the polymorphism of APIs has become an important consideration in this process.

 • Publikacja: Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków Publikacja: Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków

  Identyfi kacja podrabianych leków stała się obszarem, na który coraz większą uwagę zwracają organy regulacyjne, a także fi rmy farmaceutyczne, które widzą, jak wizerunek ich marki psuje się, a zyski maleją z powodu podrabianych produktów o niskiej jakości, zamaskowanych inną nazwą handlową. Spektroskopia ramanowska umożliwia rozróżnianie materiałów o podobnych strukturach chemicznych — takich jak formy substancji pomocniczych i soli — nawet przy niskich stężeniach. Często nie jest to możliwe przy użyciu konwencjonalnych technik, takich jak mikroskopia IR. Technika ramanowska idealnie nadaje się do identyfi kowania podróbek, które często zawierają podobne składniki, jak w produkcie referencyjnym. Najważniejsza jest możliwość dokładnego rozróżnienia.

 • Publikacja: Metody odtwarzania składu leków Publikacja: Metody odtwarzania składu leków

  W niniejszej publikacji przyjrzymy się inżynierii odwrotnej istniejących produktów farmaceutycznych przy użyciu obrazowania ramanowskiego.

RA802 — najnowsze wiadomości

Analizator farmaceutyczny RA802 firmy Renishaw zdobywa nagrodę

Renishaw, globalna firma o profilu technicznym, z przyjemnością informuje, że produkowany przez nią analizator farmaceutyczny RA802 zyskał nagrodę Eurolab 2017 jako najlepszy laboratoryjny sprzęt pomiarowy.

Technika śledzenia ostrości LiveTrack™ firmy Renishaw zdobywa nagrodę

Renishaw, globalna firma o profilu technicznym, z przyjemnością informuje, że opracowana przez nią technika śledzenia ostrości w czasie rzeczywistym LiveTrack do obrazowania ramanowskiego zyskała nagrodę.