Omiń nawigację

APEXBlade™

Super szybkie narzędzie do planowania i generowania programów pomiarowych DMIS z modelu CAD

APEXBlade do kompleksowego 5-osiowego planowania ścieżek skanowania

APEXBlade to pakiet przeznaczony do znaczącego przyspieszenia programowania 5-osiowego skanowania ciągłego. Użytkownik jest proszony o zaimportowanie nominalnej geometrii — w tym wypadku łopatek lotniczych — oraz o wybranie łopatki do zmierzenia. Następnie pakiet automatycznie określa optymalną trajektorię 5-osiowego skanowania łopatki z omiataniem. Wynikowy program DMIS jest dostosowany w celu zaimportowania go do programu MODUS, gdzie zostanie wykonany.

 • Szybkie i łatwe programowanie ścieżek skanowania z omiataniem
 • Umożliwia zebranie większej ilości danych dotyczących łopatki niż przy pomiarze przekroju (chmura punktów dla każdej łopatki)
 • Możliwość oceny wymaganej liczby przekrojów
 • Dane można ponownie odczytać do analizy

Przygotowanie skanowania z omiataniem

 • Importowanie pliku CAD
 • Wybierz żądaną łopatkę
 • Oprogramowanie generuje ścieżki skanowania z omiataniem i wyświetla bloki zaplanowanych trajektorii
 • Wszystkie parametry omiatania można dostosować w celu uzyskania optymalnej kontroli
 • W razie potrzeby można dodać dodatkowe skanowanie poprzeczne

Planowanie ścieżki

 • Kliknij, aby uruchomić proces planowania
 • Określ, czy chcesz zapisywać dane dziennika
 • Poczekaj.. i sprawdź, czy nie występują problemy z planowaniem
 • W razie potrzeby zaplanuj skanowanie poprzeczne
 • Koniec

Symulacja

 • Kliknij
 • Powiększ
 • Skoryguj wszelkie problematyczne obszary
 • Zaplanuj ponownie te obszary
 • Koniec

Wyjście DMIS

 • Zapisz plik DMIS
 • Zapisz plik zadania .apx (opcjonalnie)
 • Koniec