Omiń nawigację

Arkusze danych technicznych — wytwarzanie przyrostowe

Dane techniczne produktu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące materiałów dostarczanych przez nas.

Karty charakterystyk substancji/mieszanin (MDS)

Znajdź informacje na temat składu stopów, materiałów i właściwości mechanicznych metali obrabianych przez nasze systemy wytwarzania przyrostowego.

Karty identyfikacji zagrożeń (SDS) — proszki metalu

Najważniejsze informacje na temat zagrożeń związanych z obsługą i przenoszeniem proszków metalu.

Broszury oraz dane techniczne sprzętu można znaleźć na stronie produktu.

Deklaracje zgodności, certyfikaty i dokumentację związaną z zapewnieniem zgodności z przepisami można znaleźć na stronie dotyczącej zgodności produktu z przepisami.