Omiń nawigację

Compensate

Uproszczenie kompensacji przestrzennej w zastosowaniach wymagających najwyższej precyzji

Kompensacja przestrzenna optymalizuje parametry obrabiarki, poprawiając dokładność i zmniejszając ilość braków.

Dodatek Compensate do pakietu oprogramowania CARTO umożliwia zminimalizowanie wszystkich błędów geometrycznych obrabiarki.

Właściwości i korzyści

  • Szybka aktualizacja tabel błędów przestrzennych przy użyciu formatowanego pliku kompensacji
  • Intuicyjne oprogramowanie zastępuje skomplikowane obliczenia
  • Łatwe udostępnianie danych dotyczących błędów między wszystkimi aplikacjami pakietu CARTO

Nawet w nowych obrabiarkach występują błędy pozycjonowania w wielu stopniach swobody; te błędy są różne w różnych miejscach przestrzeni roboczej. Podczas normalnej eksploatacji parametry techniczne obrabiarki będą ulegać pogorszeniu z powodu zużycia mechanicznego elementów. Błędy liniowe kompensuje się, korygując luz zwrotny i błąd przeniesienia napędu, niemniej jednak w obrabiarce występują jeszcze błędy kątowe, prostoliniowości i prostopadłości. Często powoduje to trudności w uzyskiwaniu żądanych tolerancji, co prowadzi z kolei do zwiększenia ilości braków.

Przy użyciu kalibratora wieloosiowego XM-60 można szybko zmierzyć trzy osie liniowe obrabiarki. Wprowadzenie kinematycznego pręta kulowego QC20-W do pomiaru błędów prostopadłości między tymi osiami pozwala na użycie danych w celu łatwego tworzenia plików kompensacji. Eliminuje to konieczność ręcznego wypełniania tabel błędów.

W przypadku zastosowania kompensacji przestrzennej sterownik obrabiarki automatycznie wprowadza poprawkę w celu zmniejszenia wpływu tych błędów. W rezultacie uzyskuje się stałość parametrów działania w całej przestrzeni roboczej, a użytkownik dokładnie zna parametry robocze.

Dodatek Compensate jest zgodny ze sterownikami Siemens 840D Solution Line, w których zainstalowano opcję Siemens VCS (A3, A5 lub A5 plus). Opracowujemy oprogramowanie dla dodatkowych układów sterowania.