Omiń nawigację

Czym jest interfejs Primo™ Interface?

Interfejs służy do zarządzania komunikacją między systemem Primo™ a sterownikiem obrabiarki. Przechowuje także informacje kredytowe dotyczące systemu Primo. Wyświetlacz na panelu przednim wskazuje liczbę pozostałych dni kredytu, a także informacje o stanie systemu.

Jak działa Primo Interface (interfejs)?

Po wyzwoleniu systemu do ustawiania przedmiotu obrabianego lub narzędzia sygnał radiowy jest wysyłany do sterownika CNC za pośrednictwem interfejsu. Położenie obrabiarki jest rejestrowane i używane do obliczenia lokalizacji przedmiotu obrabianego lub rozmiaru narzędzia.

W systemie Primo zastosowano opatentowany system transmisji radiowej z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS), który jest odporny na zakłócenia pochodzące od innych częstotliwości radiowych i źródeł zakłóceń elektronicznych, które często występują w środowisku obrabiarek.