Omiń nawigację

Czym jest sonda pomiarowa?

Czym jest sonda pomiarowa?

Pomiary są tradycyjnie kojarzone z sondami stykowymi używanymi do wykonywania pomiarów wymiarowych (metrologia) na maszynach współrzędnościowych (CMM).

Pierwszym zastosowaniem oryginalnej sondy stykowej było rozwiązanie złożonych problemów wymiarowych kontroli jakości dla silników Rolls Royce Olympus, używanych w samolocie Concorde.

Sonda jest w rzeczywistości złożonym przełącznikiem, przeznaczonym do wyzwolenia przełączenia w razie zetknięcia się z powierzchnią przedmiotu, dostarczając dokładnych, powtarzalnych danych geometrycznych. Otrzymywanie i analizowanie tych danych podczas procesu wytwarzania może pomóc w zapewnieniu, że obrabiane przedmioty będą odpowiadać ograniczeniom zgodności.

Dokładność — odbiegająca nieznacznie odchyłka lub wartość pozostająca w granicach dopuszczalnych od standardu.

Precyzja (powtarzalność) — ścisła, pod względem parametrów, wykonania lub ilości: dokładna lub poprawna.

Aby uzyskać więcej informacji o technologii pomiarowej, przejdź do sekcji Więcej informacji lub
(TE411) Innowacje w zakresie technologii sond elektrostykowych.