Omiń nawigację

Dlaczego należy kalibrować system?

Wyznaczenie — a w niektórych wypadkach skorygowanie — błędów obrabiarek, maszyn współrzędnościowych i układów dynamicznych ma kluczowe znaczenie w maksymalnym wykorzystaniu posiadanego sprzętu.

Wydłużenie czasu pracy obrabiarki

Niezależnie, czy jest to obrabiarka, czy układ mechaniczny, użytkownik chce wiedzieć, czy urządzenie jest odpowiednio przygotowane do danego zadania — jeszcze zanim zacznie obróbkę lub przetwarzanie materiału, czy też pomiary przedmiotów. Bardzo ważne jest uzyskanie szczegółowego obrazu zmienności w czasie każdej z charakterystyk sprawności pozycjonowania maszyny. Dzięki temu można przewidzieć, kiedy konieczne będzie wykonanie prac konserwacyjnych dla konkretnych maszyn oraz z wyprzedzeniem tworzyć plany awaryjne.

Poprawa stanu technicznego maszyn

Sprzęt do pomiaru stanu technicznego firmy Renishaw umożliwia efektywne zarządzanie obrabiarkami CNC, określając możliwości obrabiarek przed wykonaniem obróbki i kontroli części po zakończeniu procesu. Poza tym może zapewnić poprawę stanu technicznego maszyny poprzez ukierunkowaną obsługę serwisową oraz kompensację błędów.

Rozszerz wiedzę o obrabiarce / możliwościach wytwórczych

Bardzo ważnym aspektem jest dobór właściwej obrabiarki do każdego zadania. Przypisywanie zadań o określonych tolerancjach obrabiarkom, które są w stanie utrzymywać te tolerancje daje pewność, że dana maszyna nadaje się do danego zastosowania i mniejsze jest prawdopodobieństwo wyprodukowania przedmiotu wybrakowanego.

Umożliwienie ukierunkowanej obsługi serwisowej

Dzięki sprzętowi do pomiaru stanu technicznego firmy Renishaw od razu można poznać przyczynę błędu i czy trzeba wezwać personel obsługi technicznej. Użytkownik posiada wszystkie informacje, aby wskazać problem i zminimalizować czas przestoju.

Umożliwienie zaplanowanej obsługi serwisowej

Dzięki przeprowadzaniu regularnych testów i porównywaniu danych bieżących z historycznymi użytkownik może zidentyfikować nawet potencjalne problemy zanim osiągną krytyczny poziom i zaplanować przeprowadzenie obsługi technicznej, minimalizując zakłócenia produkcji.

Poprawa stanu technicznego maszyn

Kiedy klient chce mieć zaufanie do jakości swych maszyn lub procesów, wtedy wykresy kalibracji i wyniki regularnej oceny stanu technicznego stanowią doskonałe potwierdzenie dokładności. Może to dawać cenną przewagę konkurencyjną względem innych producentów, którzy mogą nie przeprowadzać takich testów.

Zgodność z procedurami i normami zapewnienia jakości

Normy jakościowe serii ISO 9000 wymagają, aby wyposażenie produkcyjne i inspekcyjne było kalibrowane, monitorowane i kontrolowane z zastosowaniem uznanych i zgodnych z normami systemów i metod.

Zapewnienie profesjonalnej obsługi serwisowej

Wysokiej jakości obsługa posprzedażna jest kluczem do utrzymania dokładności. Korzystanie z tych samych narzędzi kalibracyjnych w obiektach u klienta, z jakich korzysta producent oryginalnego wyposażenia (OEM) w swojej fabryce, to najlepszy sposób na przywrócenie maszyny do stanu odpowiadającego oryginalnym danym technicznym producenta.