Omiń nawigację

Dlaczego sonda?

Sondy są złożonymi przełącznikami zaprojektowanymi na wyzwolenie sygnału po zetknięciu, z zapewnieniem wysoce powtarzalnej charakterystyki wyzwalania, gdy nastąpi zetknięcie z powierzchnią przedmiotu.

Systemy pomiarowe firmy Renishaw

Liczy się czas. A czas poświęcany na ręczne ustawianie obrabianej części i kontrolowanie gotowego produktu można zainwestować w skrawanie. Systemy pomiarowe Renishaw skracają kosztowny czas przestrojenia obrabiarek oraz eliminują konieczność złomowania części w przypadku ręcznego ustawiania i kontroli procesu.

Zapoznaj się z zaletami systemu pomiarowego na obrabiarce

Większa wydajność posiadanych obrabiarek

Jeśli obrabiarki są nadmiernie obciążone, wtedy mogą być potrzebne znaczne nakłady inwestycyjne dla uzupełnienia niedoborów mocy przerobowych. W grę wchodzi to albo duże rachunki dla podwykonawców. Lub co gorzej, trzeba będzie odrzucać opłacalne zlecenia.

A może udałoby się osiągnąć większą wydajność, wykorzystując już posiadane obrabiarki?

 • Wstrzymanie wydatków inwestycyjnych
 • Redukcja wydatków dla podwykonawców lub za godziny nadliczbowe
 • Rozwinięcie dodatkowej działalności

Zwiększenie stopnia automatyzacji i obniżenie poziomu wpływu ludzkich błędów.

Czy jesteś zależny od wykwalifikowanych operatorów, utrzymujących ciągłość pracy obrabiarek, co prowadzi do wysokich kosztów robocizny oraz znacznych wydatków za godziny nadliczbowe? A może Twoi inżynierowie są bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów wsparcia technicznego warsztatu, niż w opracowywanie nowych procesów?

A gdyby udało się zautomatyzować procesy ręcznego ustawiania i pomiarów?

 • Obniżenie kosztów obsługi warsztatów
 • Obniżenie kosztów robocizny bezpośredniej
 • Przesunięcie personelu w kierunku proaktywnych ról inżynierskich

Redukcja liczby poprawek, części dopuszczonych warunkowo oraz braków

Złomowanie części zawsze jest dotkliwe — oznacza stratę czasu, wkładu pracy oraz materiału. Analogicznie, ponowna obróbka i warunkowe dopuszczenia przedmiotów prowadzą do opóźnienia dostaw, występowania naglących problemów oraz nadgodzin.

A gdyby można było wyeliminować takie koszty uzyskania jakości, czy mogłoby to poprawić elastyczność i dochodowość firmy?

 • Zwiększenie poziomu zgodności i zapewnienia jakości
 • Niższe koszty jednostkowe
 • Skrócenie czasu przygotowania produkcji

Zwiększenie możliwości i przyjmowanie większej liczby zleceń

Klienci wymagają coraz bardziej złożonych produktów, natomiast regulacje prawne wymuszają większą identyfikowalność w przekroju całego procesu produkcyjnego. Czy Twoje możliwości nadążają za potrzebami rynku, na którym działasz?

Czy poszukujesz efektywnego ekonomicznie sposobu na zwiększenie możliwości procesów obróbki i weryfikacji detali?

 • Oferuj swoim klientom najnowocześniejsze możliwości obróbki
 • Przyjmuj zlecenia na bardziej złożone prace
 • Spełniaj wymagania klientów dotyczące jakości

Oblicz, jak bardzo pomiary mogą pomóc Twoim procesom

Jeżeli nadal ręcznie ustawiasz narzędzia i przedmiot obrabiany i chciałbyś poznać korzyści ze stosowania pomiarów na obrabiarce, zapoznaj się z kalkulatorem korzyści ze stosowania sond w obrabiarkach.

Powiązana literatura dotycząca obrabiarek

Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z literaturą dotyczącą obrabiarek, przejdź do sekcji Więcej informacji.