Omiń nawigację

Dobór trzpieni pomiarowych do zadań kontroli

Można stosować kilka prostych reguł, które pomagają zmaksymalizować dokładność dla większości zastosowań pomiarowych.

Dobierz właściwy trzpień pomiarowy w celu zmaksymalizowania dokładności

Dokonując wyboru spośród bogatej gamy oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw, możesz mieć pewność, że konstrukcja oraz materiał będą optymalne.

Wybór konfiguracji trzpienia może jednakże mieć znaczny wpływ na dokładność wykonywanych pomiarów.

Terminologia

Terminologia trzpieni pomiarowych

A = średnica kulki

B = długość całkowita

C = średnica trzonu

D = efektywna długość robocza

Długość całkowita

Firma Renishaw stosuje znormalizowane pojęcie długości całkowitej, która jest mierzona od tylnej powierzchni zamocowania trzpienia do środka kulki.

Efektywna długość robocza (EWL)

Jest to długość mierzona od środka kulki do punktu, w którym trzon zahacza o mierzony element przy pomiarze „prostopadłym” względem części.

Reguły doboru trzpienia pomiarowego

Można stosować kilka prostych reguł doboru trzpieni pomiarowych, które pomagają zmaksymalizować dokładność dla większości zastosowań pomiarowych.

Wybieranie krótkich trzpieni

Im bardziej trzpień pomiarowy wygina się lub odchyla, tym niższa jest dokładność. Najlepszy wybór stanowi układ pomiarowy z użyciem trzpienia pomiarowego o długości minimalnej dla danego zastosowania.

Minimalizowanie liczby połączeń

Każde połączenie trzpienia pomiarowego z przedłużaczami powoduje wprowadzenie potencjalnych punktów zgięcia i odchylenia. Kiedy tylko jest to możliwe, należy starać się ograniczać do minimum liczbę części zestawu.

Dobieranie możliwie największej kulki

Jest tego kilka powodów:

  • zapewnia to maksymalizację prześwitu pomiędzy kulką i trzonem, dzięki czemu redukuje się prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wzbudzeń sondy pomiarowej spowodowanych “uderzeniem” o trzon trzpienia oraz zwiększa się efektywną długość roboczą,
  • użycie większej kulki pozwala na zastosowanie trzpienia o większej średnicy trzonu, co zapewnia zwiększenie sztywności trzpienia,
  • większy rozmiar kulki rubinowej redukuje wpływ chropowatości powierzchni kontrolowanego elementu.

Na efektywną długość roboczą mogą mieć wpływ także tolerancje montażowe. Dlatego trzpienie pomiarowe firmy Renishaw są montowane zgodnie z rygorystycznymi normami w kontrolowanych warunkach.