Omiń nawigację

Enkoder laserowy — najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Czym powinno się czyścić układ optyczny enkodera laserowego?

W poniższej tabeli przedstawiono dozwolone i niedozwolone środki czyszczące:

DozwoloneNiedozwolone
Etanol, metanol, propanol i ich związkiAceton
Płyn do czyszczenia okularówMateriały ścierne
Nieścierne, niepozostawiające kłaczków ściereczkiRozpuszczalniki fluorowcowane
Ściereczki z mikrofibryBenzyna

Czy można otrzymać certyfikat kalibracji dla systemu enkodera laserowego?

Tak, można go zamówić przy zamawianiu nowego systemu. Należy pamiętać, że ta usługa jest dodatkowo płatna.

Nasz certyfikat kalibracji został zgubiony. Czy można otrzymać jego kopię?

Tak, jest to możliwe. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Renishaw i podanie numeru seryjnego. Należy pamiętać, że ta usługa jest dodatkowo płatna.

RLE

Czy w zastosowaniach powinno się używać zwierciadła płaskiego lub retroreflektora?

Wybór zwierciadła docelowego zależy od typu zastosowania, ponieważ każde z nich ma inne zalety. Zwierciadło płaskie nadaje się bardziej do zastosowań w płaszczyźnie XY. Retroreflektory są bardziej odporne na obrót niż zwierciadła płaskie; używa się ich zwykle w osiach liniowych.

Dlaczego dioda LED stanu osi świeci stale na czerwono podczas orientowania systemu RLE?

Systemy RLE są dostarczane z przełącznikiem DIP RLU ustawionym domyślnie na „błąd”, dlatego też trzeba je skonfigurować przed użyciem (łącznie z przełącznikiem parzystości).

Jaką najwyższą rozdzielczość można uzyskać w systemie RLE?

Łącząc system RLE z interfejsem RPI20, można uzyskać rozdzielczość 38,6 pikometrów przy prędkości 1 m/s.

Jakie złącza są potrzebne do integracji systemu RLE?

Nowo dostarczany system RLE zawiera zestaw z wszystkimi niezbędnymi złączami.

Które zwierciadła są zalecane przez firmę Renishaw do stosowania z systemem RLE?

Firma Renishaw oferuje własną gamę zwierciadeł. Arkusz danych technicznych zawiera wszystkie informacje niezbędne w wypadku doboru niestandardowych zwierciadeł we własnym zakresie.

HS20

Czy można naprawić system HS10?

Firma Renishaw nie ma możliwości zapewnienia pomocy technicznej dla systemu HS10 (od stycznia 2016 roku) ze względu na brak podzespołów. Firma Renishaw oferuje jednak opcję modernizacji po obniżonej cenie dla systemu HS20. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym biurem firmy Renishaw.

Jaki poziom dokładności można uzyskać w systemie HS20?

System HS20 zapewnia dokładność na poziomie 1 ppm (1 µm/m).

Jakie alternatywne opcje kompensacji są oferowane przez firmę Renishaw?

System RCU10 umożliwia skompensowanie wpływu temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Dodatkowo można też skompensować zwiększenie wymiarów przedmiotu obrabianego i konstrukcji obrabiarki z powodu rozszerzalności cieplnej.

Jaki jest maksymalny zasięg systemu HS20?

System HS20 zapewnia maksymalny zasięg 60 m wraz z układem optycznym dalekiego zasięgu.

Jakie są opcje sygnału wyjściowego systemu HS20?

System HS20 jest wyposażony w cyfrowe wyjście inkrementalne (cyfrowe kwadraturowe RS422) i analogowe wyjście inkrementalne (1 Vpp – różnicowe sinusoidalne i kosinusoidalne).

Zgodność

Czy systemy enkoderów laserowych firmy Renishaw są zgodne z wymaganiami RoHS?

Enkodery laserowe firmy Renishaw są zgodne od czerwca 2017 r. Odpowiednie deklaracje zgodności (DOC) można pobierać na stronie dotyczącej certyfikacji jakości produktów i zgodności z przepisami.

Czy enkodery firmy Renishaw są zgodne z przepisami Unii Europejskiej (deklaracjami zgodności CE)?

Patrz strona Jakość i zgodność produktów.

Następne kroki

Jeśli nie możesz tu znaleźć odpowiedzi, prześlij do nas pytanie za pomocą formularza kontaktowego e-mail lub skontaktuj się z najbliższym biurem firmy Renishaw.