Omiń nawigację

Enkoder serii QUANTiC™

W systemie enkodera QUANTiC zastosowano filtrujący układ optyczny i funkcję interpolacji. Pozwoliło to na wyprodukowanie super miniaturowych niezabudowanych enkoderów inkrementalnych. Enkodery QUANTiC są łatwe w instalacji dzięki wyjątkowo dużym tolerancjom instalacyjnym i eksploatacyjnym, a także wbudowanym funkcjom instalacyjnym i kalibracyjnym.

Głowice QUANTiC udostępniają cyfrowy sygnał wyjściowy i nową wersję wyjścia analogowego w różnych konfiguracjach i różnymi opcjami liniałów liniowych i obrotowych.

Szczegółowe informacje diagnostyczne można uzyskać za pomocą zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View podczas instalacji, diagnostyki w miejscu pracy i wyszukiwania usterek.

Rzetelny pomiar położenia pomimo zanieczyszczeń

Niezawodność — symbol

Głowice QUANTiC zapewniają znakomitą wydajność sterowania dynamicznego w szerokim zakresie zastosowań dzięki zminimalizowaniu błędów pozycjonowania w przypadku zanieczyszczenia liniału. Nowa konstrukcja detektora zapewnia dodatkową warstwę filtrowania sygnału, która pomaga wyeliminować nieharmoniczne częstotliwości sygnału, zapewniając niski poziom błędu cyklicznego (SDE) i minimalną zmienność sygnału w wypadku zabrudzenia lub zanieczyszczenia liniału.

Łatwa instalacja i konfiguracja

Łatwa instalacja — symbol

W enkoderze QUANTiC wykorzystano zaawansowaną konstrukcję układu optycznego i przetwarzanie sygnału w celu zwiększenia tolerancji instalacyjnych i roboczych przy jednoczesnym zachowaniu parametrów pomiarowych. Niski koszt eksploatacji osiągnięto dzięki skróceniu czasu instalacji i konfiguracji.


Szybkość

Prędkość — symbol

Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami.

Opcja taktowanego wyjścia (MHz)


Szybkość maksymalna (m/s)

Minimalna separacja zboczy *(ns)


T

(10 µm)

D

(5 µm)

Oś X

(1 µm)

Z

(0,5 µm)

W

(0,2 µm)

Y

(0,1 µm)

H

(50 nm)

5024242418,137,253,6261,81325,1
4024242414,505,802,9001,45031,6
25242418,139,063,631,8130,90651,0
20242416,118,063,221,6110,80657,5
12242410,365,182,071,0360,51890,0
1024248,534,271,710,8530,427109
0824246,913,451,380,6910,345135
0624245,372,691,070,5370,269174
042418,133,631,810,730,3630,181259
019,064,530,910,450,180,0910,0451038
Wyjście analogowe

20 (-3 dB)

* Do głowicy z kablem o długości 1 m

Dobierz liniał do głowicy QUANTiC

Pomiary liniowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Maks. długość liniału

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru

Liniał FASTRACK RTLC20

Liniał RTLC40 z opcjonalnym torem FASTRACK™


40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m


40 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C


10 m (>10 m na życzenie)


Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnejLiniał RKLC20

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

20 m (>20 m na życzenie)

Łuk częściowy

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Maks. długość liniału

Wąski liniał ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym

Liniał RKLC z łukiem częściowym


RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m (>20 m na życzenie)

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność podziałki (zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali


Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał RESM-REST (strona liniału)

RESM40


od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej

40 µm


15,5 ±0,5 µm/m/°C


od 52 do 550 mm

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100

System enkodera QUANTiC jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Wskazanie pochylenia głowicy
  • Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
  • Odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
  • Eksportowanie i zapisywanie danych