Omiń nawigację

Eponsa

Firma Eponsa zakupiła uniwersalny sprawdzian produkcyjny

Szybkość i powtarzalność zmniejszają ilość braków i „wąskich gardeł”

Firma Eponsa, producent części samochodowych z siedzibą w pobliżu Barcelony w Hiszpanii, zakupiła uniwersalny sprawdzian produkcyjny czyli nowy system Equator firmy Renishaw, w celu kontrolowania jakości wytłaczanych części i zespołów. Zapewni to skrócenie bezproduktywnego czasu oczekiwania do wyniki kontroli, z równoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu jakości i wydajności wytwarzania, jakie są czynnikami o krytycznym znaczeniu dla sukcesu w roli kooperanta w branży samochodowej. Inne korzyści dla firmy Eponsa to możliwość skanowania przez system Equator kształtu elementów geometrycznych za pomocą sondy SP25 oraz możliwość zmiany trzpieni pomiarowych z użyciem magazyna wymiany trzpieni pomiarowych, stanowiącego standardowy element wyposażenia systemu, w celu wykonywania kontroli wielu różnych przedmiotów.

„System Equator może skrócić lub wyeliminować czas oczekiwania na wyniki pomiarów z laboratorium. Jest to możliwe dlatego, że system Equator może być używany w hali produkcyjnej, tam gdzie są eksploatowane maszyny produkujące części, a dzięki niskim kosztom nabycia mogliśmy rozmieścić kilka systemów Equator w miejscach, gdzie ich najbardziej potrzebujemy. Planujemy rozmieścić systemy Equator przy obszarze maszyn wytłaczających oraz w obszarze mechanizmów montażowych, gdzie ich obecność będzie szczególnie ważna. Prędkość działania oraz możliwości pomiarowe systemu Equator będą zapewniać szybką, wszechstronną i w pełni zautomatyzowaną kontrolę części.”

Zautomatyzowana kontrola w hali produkcyjnej

Eponsa uważa, że Equator będzie mile widzianym wyposażeniem hali produkcyjnej, ponieważ znacznie zredukuje nakład pracy. Operatorzy firmy Eponsa sprawdzają dziennie tysiące części zgodnie z ustalonymi procedurami. Wykonuje się kontrole wizualne pod względem obecności otworów i nie występowania pęknięć materiału, po czym następują pomiary wymiarów wykonywane za pomocą takich ręcznych przyrządów, jak suwmiarki lub sprawdziany trzpieniowe. Ponieważ procesy wytłaczania są zautomatyzowane, co powoduje ich wysoką stałość oraz zredukowanie możliwości wystąpienia błędów ludzkich, operatorzy zazwyczaj są w stanie wykrywać potencjalne problemy zanim dojdzie do złomowania części — zapewnia to 100% dobrych części. Jednak pomiary ręczne są czasochłonne, powtarzające się i zależą od umiejętności operatora — istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w procesie sprawdzania niż w procesie wytwarzania. Powtarzalność systemu Equator może to wszystko zmienić.

System Equator umożliwia niezależną kontrolę, której wynik może być odniesiony do skalibrowanych urządzeń pomiarowych np. CMM z tą różnicą, że mogą go używać wszyscy operatorzy, a nie tylko personel działu kontroli jakości. Obecnie inspektorzy kontroli jakości więcej czasu poświęcają na sprawdzanie, czy przestrzegane są procedury oraz czy wyniki są w tolerancji. Wykonuje się kontrolę wizualną, po której ostatni przedmiot z każdej partii jest zabierany do laboratorium pomiarowego, gdzie przeprowadzana jest finalna kontrola. Praktyka wskazuje, że dobra jakość ostatniego przedmiotu w partii oznacza dobrą jakość całej partii, ale kolejki w laboratorium jakości nadal są długie.

Łatwość użytkowania na hali produkcyjnej

System Equator zawiera łatwe w użyciu oprogramowanie MODUS™ Organiser z graficznym interfejsem użytkownika, które służy operatorom na hali produkcyjnej do uruchamiania kontroli, po przejściu kilku minutowego szkolenia. To oprogramowanie jest niezbędne dla pracy sprawdzianu Equator, „MODUS Organiser to doskonały sposób na użytkowanie Equatora w hali produkcyjnej, ponieważ jest tak prosty i przydatny. Operator może w ciągu kilku sekund wybrać program i rozpocząć kontrolę części, widząc na liczniku czas pozostały do zakończenia cyklu. Po zakończeniu kontroli operator widzi wyraźne wskazanie, czy dany przedmiot jest w tolerancji czy nie, natomiast w laboratorium pomiarowym zajmujemy się tylko przedmiotami o wątpliwej jakości, a nie wszystkimi. Zapewnia to znaczną redukcję obciążenia działu kontroli jakości.”

Powtarzalność kontroli poprzez pomiar przedmiotu wzorcowego

Kontrolowany dostęp do programów

Programy kontrolne pisane są z użyciem oprogramowania MODUS firmy Renishaw, ale ich używanie podlega kontroli uprawnień dostępu. Jak mówią w firmie Eponsa “Jest to dobry pomysł, że tylko programiści mogą tworzyć programy i wprowadzać do nich zmiany, dzięki temu możemy konfigurować sprawdziany Equator wiedząc, że programy pracują poprawnie i operatorzy nie będą wprowadzać do nich żadnych zmian. Wprowadziliśmy dla operatorów ułatwienie wyszukiwania właściwego programu w pakiecie MODUS Organiser, dołączając zdjęcia przedmiotów, które przedstawiają również sposób mocowania przedmiotu w uchwycie. Celem tego jest używanie jak najmniejszej liczby zamocowań, ponieważ wiele przedmiotów może korzystać z tej samej konfiguracji.”

Studium przypadku firmy Eponsa - Eponsa produkuje w całości tłoczone części do mechanizmów wycieraczek samochodowych

Equator stosuje metodę porównywania z wzorcem i metodę pomiarową znaną każdemu, kto używa specjalizowanych systemów sprawdzianów dedykowanych. Przedmiot wzorcowy z elementami o znanych wymiarach służy do „zerowania” systemu, a wszystkie kolejne pomiary są porównywane z tym przedmiotem. Najważniejszą cechą systemu Equator jest mechanizm z równoległym układem kinematycznym, charakteryzujący się wysoką powtarzalnością i innowacyjną metodą kontroli części. Mechanizm ten jest lekki, umożliwia szybkie przemieszczenia, lecz mimo to jest sztywny podczas wykonywania pomiarów porównawczych elementów geometrycznych i oferuje powtarzalność lepszą niż ±2 µm. Zostało to sprawdzone w praktyce przy pomiarach szerokiej gamy przedmiotów o geometrii regularnej a także części o powierzchniach swobodnych.

Pliki do pobrania

System Equator pomaga firmie Eponsa poprawiać wydajność i obniżać koszty

Presja wywierana na podwykonawców branży motoryzacyjnej, aby redukować koszty z równoczesną poprawą wydajności i jakości może wydawać się jako sprzeczna sama w sobie, ale firma Eponsa silnie wierzy, że technologia Equatora stanowi przełom, jakiego potrzebuje dla osiągnięcia tych celów.

80% działalności firmy Eponsa to produkcja części samochodowych, a pozostałe 20% obejmuje zlecone tłoczenie części, zgrzewanie i prace montażowe. Samodzielne projektowanie oraz wdrażanie wszystkich procesów kontroli jakości i wytwarzania stanowi dużą korzyść, pozwalając na objęcie procesu pełną kontrolą. Obejmuje to projektowanie osprzętu do tłoczenia oraz oprzyrządowania do zgrzewania i montażu.

Eponsa posiada certyfikat ISO-TS16949, specjalny standard dla przemysłu motoryzacyjnego, oraz ISO14001. Zaopatruje bezpośrednio fabryki na całym świecie, w Meksyku, Południowej Afryce, Niemczech, Węgrzech, Chinach i Korei.