Omiń nawigację

Żeton Primo™ Credit Token (żeton kredytowy)

Czym jest żeton kredytowy Primo™ Credit Token?

Koszt użytkowania systemu Primo ponosi się tylko wtedy, gdy chce się korzystać z systemu. Ponosi się go przez nabycie żetonu kredytowego co sześć miesięcy.

Sześciomiesięczny żeton kredytowy (6-month Credit Token) jest uwzględniony w cenie każdego systemu Primo, dlatego też można skorzystać z jego zalet przed nabyciem kolejnych żetonów.

Co oferuje żeton kredytowy Primo Credit Token?

  • Po zwiększeniu produktywności koszt kredytu najprawdopodobniej zwróci się sam.
  • Jeśli nie dostrzegasz korzyści z używania systemu Primo, nie kupujesz kolejnego kredytu.
  • Gdy sześciomiesięczny kredyt jest aktywny, wszystkie składniki systemu Primo są chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami w ramach programu Primo Total Protect*.

* Zgodnie z Warunkami.

Jak działa żeton kredytowy Primo Credit Token?

System Primo może pracować tylko przy dostępnym żetonie kredytowym.

Informacje kredytowe są przekazywane z żetonu do Primo Interface (interfejs). Zegar w interfejsie zaczyna odliczać liczbę dni pozostałego kredytu po włożeniu nowego żetonu do systemu Primo i działa nieprzerwanie aż do wyzerowania kredytu. W dowolnym momencie można dodać do systemu nowy kredyt; zostanie on dodany do pozostałego kredytu.

Istnieją dwie opcje kredytu do wyboru:

  • Sześciomiesięczny żeton kredytowy — Primo CREDIT-6 — umożliwia korzystanie z systemu Primo przez okres sześciu miesięcy. Charakteryzuje się elastycznością sposobu uiszczania płatności za kredyt. Jeśli system nie jest używany, można przesunąć zakup żetonu Primo Credit Token do momentu, w którym będzie się ponownie używać systemu Primo.
  • Żeton kredytowy do aktualizacji — Primo CREDIT-U — umożliwia ciągłe nieograniczone korzystanie z systemu Primo po uiszczeniu jednorazowej płatności.

Dowiedz się więcej