Omiń nawigację

Głowica PHS-2 z napędem

Głowica PHS-2 spełnia surowe wymagania pomiaru typu „body-in-white” (element przygotowany do montażu), gdzie wymaga się precyzji położenia kątowego oraz długiego zasięgu.

PHS-2 R

Głowica PHS-2 z napędem charakteryzuje się ciągłością działania serwonapędu w dwóch osiach, co umożliwia pozycjonowanie zespołu głowicy prawie pod dowolnym kątem.

Głowica PHS-2 jest prowadzona w okolicę żądanego położenia i po osiągnięciu punktu pomiaru osie głowicy zatrzymują się równocześnie z osiami maszyny współrzędnościowej, zapewniając dokładne pomiary.

Możliwe jest mocowanie i automatyczna wymiana gamy różnych sond. Obejmuje to sondy elektrostykowe i czujniki do pomiarów laserowych/optycznych innych firm.

Łączniki przedłużające o dużej długości umożliwiają dotarcie sond elektrostykowych do elementów, które są normalnie niedostępne.

Głowica jest chroniona przez wbudowany zespół zabezpieczenia przed zbyt dużym momentem, który sygnalizuje maszynie konieczność zatrzymania się w razie kolizji.

Temperatura pracy

od 15°C do 40°C

Masa *

3 kg

Możliwość przenoszenia

łączna masa sondy i przedłużacza wynosi 1 kg

Maksymalny moment obrotowy

2 Nm

Poślizg sprzęgła mechanicznego

3 Nm ±0,5 Nm

Szybkość przemieszczeń

Maksymalna 150 °/s, typowa 70 °/s

Kąt obrotu ramienia

Oś D: ±184°

Oś E: ±184°

Rozdzielczość kątowa

0,2 sekundy łukowej (co odpowiada 0,1 µm na promieniu 100 mm)

Zabezpieczenie przed kolizją

Elektroniczne zabezpieczenie przed zbyt dużym momentem

Odpowiedni interfejs głowicy

Karta interfejsu PHS-2/ sterownik OEM

System magazynka wymiany

ACR2

* łącznie z przedłużaczem sondy i złączem kinematycznym

Ramię PHS-2

Akcesoria

Karta interfejsu PHS-2

Głowica PHS-2 jest sterowana przez kartę interfejsu głowicy w sterowniku maszyny współrzędnościowej. Karta ta obsługuje sygnały komunikacji oraz dopasowuje sygnały między głowicą i sterownikiem maszyny współrzędnościowej. Karta interfejsu PHS-2 nie obsługuje sygnałów systemu pomiarowego.


Gniazdo kinematyczne

Gniazdo kinematyczne (KM1 lub KM2) umożliwia szybkie zamocowanie głowicy na maszynie.

KM1 charakteryzuje się okablowaniem przeprowadzanym przez pinolę maszyny.

KM2 umożliwia ułożenie okablowania poza pinolą maszyny współrzędnościowej.

Magazynek automatycznej wymiany ACR2

Instalacja PHS-2 ACR2

Magazynek ACR2 jest systemem wymiany dla systemu głowic PHS-2 z napędem. Umożliwia wymianę łączników przedłużających lub adapterów w celu dostosowania do wymaganego zadania pomiarowego.

Złącza są blokowane lub odblokowywane na głowicy ruchem samej maszyny. Głowica pozycjonowana jest w porcie magazynka, a maszyna przesuwa port w górę w celu odblokowania złącza lub w dół w celu jego zablokowania.

Magazynek nie wymaga źródła zasilania ani przewodów sygnałowych, co znacząco ułatwia instalację.

Magazynek ACR2 jest dostarczany w formie par portów, które montuje się na właściwym gnieździe dostarczanym przez producenta OEM. System jest modułowy, zaś dowolną liczbę par portów można używać w dowolnym miejscu maszyny współrzędnościowej.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Zestawy głowicy sondy automatycznej PHS-2 (z serwonapędem)


Zestaw głowicy 1 PHS-2 (w tym głowica PHS-2, 6 portów ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

Zestaw głowicy 2 PHS-2 (w tym głowica PHS-2, 2 porty ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Tylko głowica PHS-2

A-5795-0001

Zestawy ramienia PHS-2 i akcesoria


Zestaw ramienia 1 PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

Zestaw ramienia 2 PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

Przedłużone ramię HE750 PHS1 lub PHS-2

A-5795-1060

Przedłużone ramię HE500 PHS1 lub PHS-2A-5795-1050
Przedłużone ramię HE330 PHS1 lub PHS-2A-5795-1040
Przystawka wielożyłowa HAM PHS do PHS1 lub PHS-2A-5795-1010
Przystawka M8 HA8 PHS PHS1 lub PHS-2A-5795-1030
Skrzynka z adapterami PHSA-2150-0191

Zestawy magazynków automatycznej wymiany ACR2 (do użytkowania z PHS1 lub PHS-2)


Para portów ACR2 do użytkowania z PHS1 lub PHS-2

A-1383-0003

Karta interfejsu PHS-2


Karta interfejsu PHS1 lub PHS-2

A-2150-0824

Akcesoria systemu PHS-2


Przystawka do szybkiej wymiany PHA3 – PH10MQ PLUS do KM1

A-2238-0751

Złącze kinematyczne okablowania przeprowadzanego przez pinolę maszyny KM1 – do użytkowania z PHS1 / PHS2

A-2150-0831

Złącze kinematyczne okablowania przeprowadzanego dookoła pinoli maszyny KM2 – do użytkowania z PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 — kabel zasilający o dł. 30 mA-2150-0481
PL105 — kabel komunikacyjny o dł. 30 mA-2150-0482
PL106 — kabel sondy o dł. 30 mA-2150-0483
PL107 — kabel nadmiernego wychylenia o dł. 30 mA-2150-0484