Omiń nawigację

Główne zastosowanie — bieżna łożyska

Szybki i elastyczny pomiar rozmiaru i geometrii elementów toczonych w dużych ilościach przy użyciu sprawdzianu Equator™

Bieżnia łożyska układu napędowego

Wykorzystanie uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator przy obróbce skrawaniem takich podzespołów, jak bieżnia łożyska, może znacząco usprawnić proces produkcyjny:

  • Popraw jakość i wydajność produkcji podzespołów dzięki szybkiemu pomiarowi, który daje pewność, że podzespoły są zgodne ze specyfikacjami.
  • Dzięki krótkiej inspekcji można skontrolować 100% produkowanych podzespołów bez negatywnego wpływu na czas cyklu.
  • Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator pozwala na uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji, jak również większej pewności co jakości produkowanych przedmiotów.

Przeczytaj pełny opis przypadku, aby dowiedzieć się więcej