Omiń nawigację

InfiniAM Central

Zdalne monitorowanie procesu do systemów wytwarzania przyrostowego

InfiniAM Central umożliwia podgląd produkcji AM w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a także dostęp do analizy poprzednio wykonanych części.

Informacje z czujnika systemu i te dotyczące produkowanej części są wyświetlane w formie graficznej, aby zapewnić intuicyjną i wyczerpującą analizę.

Główne korzyści

Stan bieżący

Zrzut ekranu InfiniAM Central na stronę internetową

Na stronie Stan bieżący użytkownicy mają wgląd we wszystkie zasoby w ramach instalacji lub grupy AM. Wyświetlone są takie informacje, jak np. stan systemu (praca, chłodzenie, jałowy itd.), szczegóły dotyczące produkowanej części, postęp warstwa po warstwie, poziom proszku i alarmy systemowe.

Wydajność

Zrzut ekranu InfiniAM Central na stronę internetową — wydajność

Strona Wydajność wyświetla informacje na temat czasu wykorzystania każdego systemu AM, a także czasy pracy, zatrzymania i chłodzenia. Pozwala to na zapoznanie się z ogólną sprawnością wyposażenia (OEE) i sprawdzenie, gdzie występują możliwości poprawy efektywności produkcji.

Analiza danych

Zrzut ekranu analizy danych w InfiniAM Central na stronę internetową

Strona Analiza danych umożliwia użytkownikom zapoznanie się na żywo z informacjami z systemu AM na linii produkcyjnej. Poszczególne czujniki mają zdefiniowane wartości progowe, granice lub wartości zadane. Dzięki temu można zapoznać się z działaniem systemu AM w sposób graficzny. Po wyprodukowaniu części można tworzyć raporty zawierające szczegółowe zestawienie zdarzeń w trakcie produkcji.

Bezpieczeństwo

Zrzut ekranu administratora InfiniAM Central na stronę internetową

Strona Administrator umożliwia administratorom zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników. System można zintegrować z danymi logowania sieci zakładowej dzięki zgodności z protokołem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Powiadomienia na smartfonach przy użyciu aplikacji

Obraz aplikacji InfiniAM Central

Aplikacja InfiniAM jest dostępna dla systemu iOS i Android. Zapewnia powiadomienia „push” takie jak alarmy, bieżący stan i bieżące szczegóły na temat produkowanej części, łącznie z poziomem proszku, postępem warstwa po warstwie i historią zdarzeń. Systemy mogą być zdalnie monitorowane, zaś powiadomienia* wysłane w czasie zbliżonym do rzeczywistego**.

* Powiadomienia „push” wymagają przekazywania ograniczonego zestawu informacji przez serwery firmy Renishaw w celu wysłania wiadomości za pośrednictwem usługi powiadamiania firmy Apple lub usługi Firebase firmy Google.

** Faktyczny czas zależy od opóźnień w sieci i łączności mobilnej.

Pobierz