Omiń nawigację

Inspection Plus — oprogramowanie z makroprocedurami do obrabiarek CNC

Inspection Plus zawiera wiele łatwych w użyciu cykli pomiarowych do sond obrabiarkowych firmy Renishaw. Od podstawowego ustawiania przedmiotu obrabianego i jego kontroli do bardziej złożonych pomiarów wektorowych i kątowych.

Łatwość użytkowania

Doświadczeni użytkownicy mogą tworzyć i uruchamiać cykle przy użyciu tradycyjnych kodów G. Nowi lub mniej doświadczeni użytkownicy mogą wykorzystać aplikację GoProbe, która oferuje uproszczoną metodę programowania wraz z zestawem szkoleniowym do samodzielnej nauki i aplikację na smartfony.

Pakiet Inspection Plus obsługuje również różne graficzne interfejsy użytkownika (GUI), w tym GoProbe iHMISet and Inspect, ułatwiając ustawienie przedmiotu obrabianego i cykle kontroli.

Inteligentna optymalizacja

Inspection Plus wykorzystuje technologię SupaTouch w celu inteligentnego minimalizowania czasów cyklu, zwiększania produktywności i zapewnienia lepszych parametrów pomiarowych.

Zaawansowana funkcjonalność — najlepsze sterowanie procesem

Instalowany w sterowniku obrabiarki pakiet jest zgodny ze wszystkimi, najczęściej używanymi typami sterowników i obrabiarek. Nie wymaga żadnych dodatkowych, zewnętrznych urządzeń peryferyjnych.

Jest dostępny jako pakiet modernizacyjny lub instalacyjny OEM/dystrybutora. Stosuje się go powszechnie do konfigurowania obróbki, identyfikowania przedmiotu obrabianego oraz kontroli w zdefiniowanych odstępach. Oprogramowanie umożliwia wyeksportowanie danych wyników pomiarów — wielkości, pozycji i błędów — do zmiennych obrabiarki, co pozwala na wykonywanie dalszych obliczeń oraz zastosowanie funkcji logicznych.

Set and Inspect umożliwia usprawnienie produkcji

Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują różne aplikacje obrabiarkowe do uproszczenia procesów produkcyjnych.

Nowy sterownik Hartrol Plus zaprojektowano tak, aby ułatwić obsługę maszyn. Program Set and Inspect to doskonałe uzupełnienie, ponieważ dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika operatorzy mogą z łatwością programować procedury pomiarowe obrabiarek.

Hartford (Taiwan)

Dowiedz się więcej