Omiń nawigację

Interfejsy laserowych przetworników położenia

Elastyczne interfejsy laserowe do zastosowań wysokiej rozdzielczości.

Interfejs równoległy RPI20

Interfejs RPI20 zamienia analogowy, kwadraturowy sygnał 1 Vpp z RLE laserowego systemu przetwornika położenia w celu zapewnienia sygnału sprzężenia zwrotnego położenia wysokiej rozdzielczości (interpolacja 4096x) w formacie słowa równoległego.

Właściwości i korzyści

 • Wysoka rozdzielczość — maks. interpolacja 4096x analogowych sygnałów kwadraturowych
 • Rozwiązania wieloosiowe — możliwość pracy w siedmiu osiach na jednej magistrali.
 • Szybka komunikacja — pasmo wejściowe <6,5 MHz, 36-bitowy, równoległy format wyjściowy
 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm)

Opcjonalna, dwuosiowa karta hosta VME umożliwia zastosowanie interfejsu RPI20 w architekturze systemu VME.

Dane techniczne

Rozdzielczość38,6 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
77,2 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowy36-bitowe słowo równoległe

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs równoległy RPI20

Interfejs RPI20 zamienia analogowy, kwadraturowy sygnał 1 Vpp z RLE laserowego systemu przetwornika położenia w celu zapewnienia sygnału sprzężenia zwrotnego położenia wysokiej rozdzielczości (interpolacja 4096x) w formacie słowa równoległego.

Interfejs równoległy RPI20

Właściwości i korzyści

 • Wysoka rozdzielczość — maks. interpolacja 4096x analogowych sygnałów kwadraturowych
 • Rozwiązania wieloosiowe — możliwość pracy w siedmiu osiach na jednej magistrali.
 • Szybka komunikacja — pasmo wejściowe <6,5 MHz, 36-bitowy, równoległy format wyjściowy
 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm)

Opcjonalna, dwuosiowa karta hosta VME umożliwia zastosowanie interfejsu RPI20 w architekturze systemu VME.

Dane techniczne

Rozdzielczość38,6 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
77,2 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowy36-bitowe słowo równoległe

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Zespół RLI20-P pozwala na połączenie systemu laserowego przetwornika położenia firmy Renishaw ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES). Przy użyciu analogowego, kwadraturowego sygnału 1 Vpp z laserowego systemu przetwornika położenia sygnał przechodzi przez szybki interpolator przed wystawieniem go jako przyrostowego odczytu położenia w formacie RS485.

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Właściwości i korzyści

 • Zgodność z systemami Panasonic — bezpośrednia zgodność ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES)
 • Szybka komunikacja — duża prędkość wewnętrznej aktualizacji położenia (100 MHz)
 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm)

Dane techniczne

Rozdzielczość1 nm (system ze zwierciadłem płaskim)
2 nm (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowyRS485, 2.5 Mb/s, zgodny ze sterownikami firmy Panasonic
serii MINAS A5

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs USB RSU10

Interfejs USB RSU10 przyjmuje sygnał analogowy 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE, interpoluje go x16.384 oraz generuje sygnał położenia przez port USB.

Zastosowanie interfejsu RSU10 zapewnia zgodność danych pomiarowych z pakietami oprogramowania firmy Renishaw (LaserXL oraz QuickViewXL). Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą wyświetlać i analizować dynamiczne dane pomiarowe uzyskiwane w czasie rzeczywistym.

Z każdym interfejsem RSU10 jest dostarczany zestaw do opracowywania oprogramowania (SDK) o maksymalnej częstotliwości aktualizacji 20 Hz. Pozwala on na opracowywanie oprogramowania dostosowanego do danej funkcji.

Interfejs USB RSU10

Właściwości i korzyści

 • Wysoka rozdzielczość interpolacja x16.384 zapewnia rozdzielczość sygnału do 9,64 pikometra przy prędkości 1 m/s
 • Elastyczne oprogramowanie — zgodne z powszechnie uznawanymi pakietami do kalibracji; zapewnia elastyczność zestaw do opracowywania oprogramowania firmy Renishaw.
 • Automatyczne zbieranie danych — narzędzie wejściowe TPin do wyzwalania umożliwia zbieranie danych po otrzymaniu zewnętrznego sygnału.

Dane techniczne

Rozdzielczość9,64 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
19,28 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Maksymalna prędkość aktualizowania50 kHz (maks. 20 Hz gdy używa się zestawu SDK)

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

3 nm

4 nm

6 nm

8 nm

*Błąd nieliniowości

Informacje o produkcie