Omiń nawigację

IPC (intelligent process control — inteligentna kontrola procesu)

Kontrolę procesu można uzyskać za pomocą sprzężenia zwrotnego w pętli zamkniętej, wykorzystując wyniki pomiaru z systemu Equator™ do korekty offsetów bezpośrednio w sterownikach obrabiarek.

Sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym

Korekty narzędzia w systemie Equator — podział

Wyniki pomiarów można łatwo odczytywać w czasie rzeczywistym w programie IPC, który umożliwia połączenie ze zgodnymi sterownikami obrabiarek. Pozwala to na aktualizowanie wartości offsetu oraz umożliwia rzeczywiste, automatyczne sterowanie procesem. Dane pochodzące ze sprawdzianu Equator można wykorzystywać do ciągłej, niezawodnej korekty offsetów, kompensując znane przyczyny niestabilności procesu, jak np. zużycie narzędzi oraz dryft cieplny.

Kontrolowanie wydajności procesu

Offsety można kontrolować statystycznie w celu poprawy wydajności procesów obróbki, uzyskując w ten sposób poprawę jakości i wyższą produktywność. Osiąga się to poprzez wykorzystanie bieżącej wartości średniej pomiarów elementów do obliczenia wartości kompensacji i odchylenia standardowego potrzebnych z kolei do obliczenia granicznych wartości kontrolnych.

Zarządzanie trwałością narzędzi skrawających

Po skompensowaniu offsetu narzędzia o wartość większą niż maksymalny offset narzędzia (zdefiniowany przez użytkownika), generowane jest ostrzeżenie o nadmiernym zużyciu narzędzia i konieczności jego wymiany w obrabiarce. W obrabiarce może zostać podjęta decyzja o użyciu narzędzia bliźniaczego lub zatrzymania procesu przed wykonaniem następnego cyklu.

Aktualizowanie wielu obrabiarek

Sprawdzian Equator może wysyłać wartości aktualizacji offsetów do wielu obrabiarek po pomiarze kolejnych elementów. Oznacza to, że można aktualizować jednocześnie wiele narzędzi na wielu obrabiarkach. Procesami OP10 i OP20 można przykładowo sterować w jednym cyklu pomiarowym. Wszystkie dane są zapisywane wraz informacją o dacie w celu późniejszej analizy.

Główne cechy

  • Redukcja interwencji operatora
  • Skrócenie czasu przestojów obrabiarki
  • Błędy, które zarejestrowano przy pomiarze kilku części, są uśredniane — pozwala to na uzyskanie dokładniejszych aktualizacji
  • Brak opóźnienia ze względu bliskość obrabiarki
  • Możliwość aktualizowania „jeden-do-wielu” — sprawdzian Equator do obrabiarek

Łatwa konfiguracja wymiarów

  1. Wybór używanego wymiaru
  2. Ustawienie granicznych wartości kontrolnych
  3. Ustawienie charakterystyki poprawek
  4. Wybór obrabiarki do zaktualizowania
  5. Ustawienie danych offsetu narzędzia