Omiń nawigację

Jakość i zgodność enkoderów laserowych

Kupując od firmy Renishaw enkoder laserowy, nabywasz produkt o gwarantowanej jakości potwierdzonej w praktyce.

ISO 9001

System i procedury zapewnienia jakości firmy Renishaw podlegają audytowi pod względem zgodności z ISO 9001 — uznaną w skali międzynarodowej normą dotycząca systemów zarządzania jakością. Certyfikat rejestracji firmy Renishaw w EN ISO 9001 został wydany przez BSI Management Systems i nosi logo akredytacji UKAS. Stanowi to gwarancję dla użytkownika, że Renishaw nie tylko realizuje procedury zgodnie z normą ISO ale i przeszła proces audytu i uzyskała certyfikat kompetentnej organizacji, akredytowanej przez UKAS. Akredytacja UKAS jest w wielu krajach na całym świecie uznawana przez stosowne jednostki normalizacyjne tych krajów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Zapewnianie jakości.

Certyfikaty kalibracji

Systemy RLE i HS20 mogą być dostarczone wraz z pełnym certyfikatami kalibracji.

Certyfikat każdego produktu obejmuje:

  • Opis procesu kalibracji
  • Środowisko testowe i obowiązujące normy
  • Dane identyfikowalności (użyty przedmiot wzorcowy i dane dotyczące kalibracji)
  • Poziom niepewności pomiaru
  • Wyniki testu w formacie graficznym i tabelarycznym
  • Data testu kalibracji

Każdy certyfikat jest opatrzony datą i podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony firmy Renishaw. Mogą być dostarczane kopie utraconych certyfikatów (pobierana jest opłata).

Certyfikaty ponownej kalibracji

Kalibracja fabryczna jest wymagana tylko w celu wykonania charakteryzacji wstępnej czujników w kompensatorze wpływu środowiska (RCU). Proces uproszczonej ponownej kalibracji w ośrodkach serwisowych w Wielkiej Brytanii wprowadzono po przeprowadzeniu kompleksowego porównania danych i upewnieniu się, że dwa procesy zapewniają równoważne wyniki. Dlatego też zawartość i układ certyfikatów stacji kompensacyjnej (i poszczególnych czujników, jeśli są testowane) różnią się od oryginalnie (fabrycznie) dostarczanych pozycji.

Zgodność produktu

Odpowiednie deklaracje zgodności (DOC) i chińskie certyfikaty RoHS dla systemu RLE, systemu HS20, stacji kompensacyjnej RCU10, interfejsu USB RSU10, a także interfejsu RPI20 i RPI30 można znaleźć na stronach dotyczących zgodności produktu z wymogami przepisów.

W sprawach wszelkich innych pytań dotyczących zgodności z regulacjami prosimy o kontakt z miejscowym biurem firmy Renishaw.

Zgodność produktów z wymogami przepisów — enkodery laserowe

Wykresy identyfikowalności

Celem firmy Renishaw jest zapewnianie określonej dokładności, z pełną zgodnością z normami i z pewnością, że dany system będzie gwarantował tę dokładność na stanowisku pracy, w codziennej eksploatacji, gdzie ma to znaczenie. Ważnym elementem jest to, że wszystkie lasery, pręty kulowe ballbar i kalibratory osi obrotowych zostały skalibrowane w zakładzie produkcyjnym firmy Renishaw. Wszystkie wzorce odniesienia są zgodne z obowiązującymi normami, a systemy są dostarczane wraz z pełnym certyfikatem kalibracji. Dane identyfikowalności do kalibracji i ponownej kalibracji w placówkach firmy Renishaw w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech są podane na wykresach identyfikowalności.