Omiń nawigację

Jakość i zgodność produktów kalibracyjnych

Jeżeli ktoś inwestuje w system kalibracji o krytycznym znaczeniu, nie może podejmować ryzyka nie uzyskania wymaganych wyników.

Kupując od firmy Renishaw system laserowy lub ballbar, nabywasz produkt o gwarantowanej jakości, potwierdzonej w praktyce.

Wielu użytkowników produktów firmy Renishaw na całym, świecie może potwierdzić wysokie parametry działania i niezawodność użytkowania systemów laserowych i systemu ballbar firmy Renishaw. Parametry działania weryfikowało wiele państwowych laboratoriów normalizacyjnych. Systemy są gotowe do pracy w ciągu kilku minut i pracują przez wiele lat z minimalnym nakładem napraw.

ISO 9001

System i procedury zapewnienia jakości firmy Renishaw podlegają audytowi pod względem zgodności z ISO 9001 — uznaną w skali międzynarodowej normą dotycząca systemów zarządzania jakością. Certyfikat rejestracji firmy Renishaw w EN ISO 9001 został wydany przez BSI Management Systems i nosi logo akredytacji UKAS.

Stanowi to gwarancję dla użytkownika, że Renishaw nie tylko realizuje procedury zgodnie z normą ISO, że firma ta przeszła proces audytu i uzyskała certyfikat kompetentnej organizacji, akredytowanej przez UKAS. Akredytacja UKAS jest w wielu krajach na całym świecie uznawana przez stosowne jednostki normalizacyjne tych krajów.

Prosimy o zapoznanie się z notą aplikacyjną: Zapewnienie jakości w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Certyfikaty kalibracji

System QC20 ballbar, system laserowy XK10, kalibrator wieloosiowy XM-60, laserowy system XL-80, stacja kompensacyjna XC-80 i kalibrator osi obrotowych XR20 są dostarczane z pełnymi certyfikatami kalibracji.

Certyfikat każdego produktu obejmuje:

  • Opis procesu kalibracji
  • Dane identyfikowalności (użyty przedmiot wzorcowy i dane dotyczące kalibracji)
  • Poziom niepewności pomiaru
  • Wyniki testu w formacie graficznym i tabelarycznym
  • Data testu kalibracji

Każdy certyfikat jest opatrzony datą i podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony firmy Renishaw.

Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności XM-60 i XK10 jest unikatowy dla każdego systemu; identyfikuje się go numerem seryjnym podzespołów, które wchodzą w skład systemu. Zawiera szczegółowe informacje na temat opublikowanych danych technicznych, względem których testowano system, oraz potwierdzono zgodność z nimi. Certyfikat zawiera:

  • datę wykonania testu systemu
  • parametry osiągane przez system
  • poziom niepewności pomiaru

Oddzielną datę przeprowadzenia testu i datę wydrukowania certyfikatu zgodności, zaś wyniki są podpisane przez osobę upoważnioną ze strony firmy Renishaw.

Zgodność produktu

Odpowiednie deklaracje zgodności (DOC) i chińskie certyfikaty RoHS dla systemu QC20-W ballbar, systemu laserowego XK10, kalibratora wieloosiowego XM-60, systemu laserowego XL-80, stacji kompensacyjnej XC-80 i kalibratora osi obrotowych XR20 można znaleźć na stronach dotyczących zgodności produktu z wymogami przepisów.

W sprawach wszelkich innych pytań dotyczących zgodności z regulacjami prosimy o kontakt z miejscowym biurem firmy Renishaw.

Zgodność produktów z wymogami przepisów — produkty kalibracyjne

Wykresy identyfikowalności

Celem firmy Renishaw jest zapewnianie określonej dokładności, z pełną zgodnością z normami i z pewnością, że dany system będzie gwarantował tę dokładność na stanowisku pracy, w codziennej eksploatacji, gdzie ma to znaczenie. Ważnym elementem jest to, że wszystkie lasery, pręty kulowe ballbar i kalibratory osi obrotowych zostały skalibrowane w zakładzie produkcyjnym firmy Renishaw. Wszystkie wzorce odniesienia są zgodne z obowiązującymi normami, a systemy są dostarczane wraz z pełnym certyfikatem kalibracji. Dane identyfikowalności do kalibracji i ponownej kalibracji w placówkach firmy Renishaw w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech są podane na wykresach identyfikowalności.

Wykresy identyfikowalności

Zgodność z regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych

Budżet niepewności i obliczenia niepewności

Dokumentacja jakości produktu