Omiń nawigację

Kontrola poprodukcyjna

Nowoczesne techniki pomiarowe umożliwiają przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanej kontroli.

Warstwa kontroli poprodukcyjnej Piramidy Produktywności Procesu (Productive Process Pyramid™) skupia się na czynnościach monitorowania i raportowania, które dostarczają informacji o rezultatach zakończonych procesów. Elementy kontroli ostatecznej można wykorzystać w celu oddziaływania na kolejne działania.

Odpowiadająca standardom weryfikacja zgodności z wymaganiami

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Kontrola poprodukcyjna

Ostatnia warstwa, kontrola poprodukcyjna, obejmuje sprawdzanie procesu i produktu finalnego względem ich specyfikacji, a także rejestrowanie przebiegu oraz wyników procesu.

Jest to kontrola ostateczna, stosowana po zakończeniu procesu obróbki.

Rejestracja procesu zapisuje …

 • Rejestrowanie procesu zdarzenia, jakie wystąpiły podczas procesu obróbki, takie jak ręczne lub automatyczne zmiany parametrów procesu, offsetów oraz układów współrzędnych
 • podejmowane interwencje, które mogły mieć wpływ na rezultat procesu.

Pomiary na obrabiarce umożliwiają ...

 • OMV (2) sprawdzenie elementów o krytycznym znaczeniu w takich samych warunkach środowiskowych, w jakich odbywa się proces skrawania
 • uzyskanie pewności odnośnie stabilności procesu obróbki.

Raportowanie po zakończeniu procesu umożliwia ...

 • Sonda pomiarowa jakości wykończenia powierzchni REVO® tworzenie protokołów pomiarowych przedmiotu obrabianego
 • tworzenie historii dotyczącej krytycznych wymiarów elementów dla celów monitorowania stanu technicznego oraz planowanej obsługi technicznej obrabiarki.

Kontrola ostateczna

Nowoczesne techniki pomiarowe umożliwiają przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanej weryfikacji nawet najbardziej złożonych przedmiotów obrabianych, często realizowanej w jednym ustawieniu. Redukuje to potrzeby w zakresie nadzorowania operacji kontroli jakości przez wykwalifikowanych inspektorów.

Wykorzystując najnowsze techniki pomiaru w 5 osiach, możesz sprawdzać przedmioty 3 razy szybciej na swoich maszynach współrzędnościowych. Uniwersalne systemy pomiarowe zapewniają szybką weryfikację przedmiotów produkowanych w trybie obróbki średnio- i wielkoseryjnej.

Weryfikacja przeprowadzana na obrabiarce umożliwia wykrywanie niezgodności przedmiotu obrabianego zanim zaistnieje problem, co pozwala na podjęcie od razu czynności zaradczych.

REVO®, PH20 oraz Equator™ firmy Renishaw są narzędziami niezbędnymi dla szybkiego, zgodnego ze standardami raportowania zgodności przedmiotu obrabianego ze specyfikacją oraz rejestrowania kolejności i rezultatów operacji skrawania.

Wzorce procesu produkcyjnego

 • Educational article: (AP400) Productive Process Pattern: Process reporting Educational article: (AP400) Productive Process Pattern: Process reporting [en]

  Productive Process Pattern™ from the post-process monitoring layer of the Productive Process Pyramid™. Most CNC control systems have the capability to send customised information through RS232 serial ports, an Ethernet connection, or to the hard disc of the CNC control. The reporting capability allows a traceable record of the ‘route’ used to manufacture a component to be stored along with the component inspection data. For example, it is possible to log any detail of machine updates, required re-machining, or tools that were broken.

 • Educational article: (AP403) Productive Process Pattern: Critical feature reporting Educational article: (AP403) Productive Process Pattern: Critical feature reporting [en]

  Productive Process Pattern™ from the post-process monitoring layer of the Productive Process Pyramid™. Select the critical features which are to be measured and reported, according to a set of criteria. Features should be reported where the failure of a feature would be indicative of a more serious process fault (e.g. the final feature machined with each tool); or when the position or dimension of a feature is dependent on other measured features or ‘in process’ calculations.

Dokumenty