Omiń nawigację

Kontrola procesu w hali produkcyjnej

Producenci na całym świecie kontrolują procesy wytwarzania przy użyciu uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator™.

Zmniejszenie ilości braków

Koszt zezłomowanych części można łatwo zmniejszyć, stosując właściwą kontrolę procesu. Bez względu na to, czy sprawdzian Equator jest przygotowany do ręcznej czy automatycznej kontroli części, jego szybkość pozwala na przejście z kontroli wyrywkowej do kontroli 100% produktów, co znacząco poprawia wydajność procesu.

Dzięki funkcji Process Monitor operatorzy widzą wykresy słupkowe i wykresy kontrolowanych cech w czasie rzeczywistym, umożliwiając korygowanie procesu zanim zostaną wyprodukowane wybrakowane części.

Redukcja „wąskich gardeł” w procesie

Maszyny współrzędnościowe często umieszcza się w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze w pobliżu hali produkcyjnej. Gdy dostęp do maszyny jest utrudniony, a produkowane przedmioty czekają w kolejce do zmierzenia, mogą wystąpić opóźnienia w uzyskaniu raportów pomiarowych. Te opóźnienia mogą prowadzić do wstrzymania produkcji lub jej kontynuowania z dużym ryzykiem, zanim będzie wiadomo, czy przedmioty są produkowane w granicach tolerancji.

Uniwersalność i szybkość pracy sprawdzianu Equator sprawia, że zmiana przedmiotów odbywa się bardzo szybko, co pozwala na uzyskanie krótkich czasów cyklu. Niewrażliwość na zmiany temperatury i łatwość użytkowania pozwalają operatorowi na zaoszczędzenie czasu dzięki kontroli przedmiotów obrabianych bezpośrednio w hali produkcyjnej.

Niski koszt dostępu do najnowszych technologii

Zakup sprawdzianu Equator zapewnia szybki zwrot nakładów inwestycyjnych. Zastępując ręczne urządzenia pomiarowe automatycznym, uniwersalnym sprawdzianem produkcyjnym Equator, można znacząco zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty robocizny. Koszty systemu Equator są ułamkiem kosztu równorzędnych niestandardowych sprawdzianów wraz z towarzyszącym układem zamocowań.

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator można programować, dlatego też nie trzeba ponosić wysokich kosztów przeróbki niestandardowych przyrządów w celu mierzenia nowych lub zmodyfikowanych przedmiotów.

Łatwa automatyzacja

Wiele sprawdzianów Equator wbudowano w zautomatyzowane gniazda produkcyjne, co jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na w pełni automatyczną produkcję w „inteligentnych fabrykach”.

Wraz z systemem Equator może być dostarczany zestaw Equator EZ-IO. Jest on przeznaczony dla integratorów systemów automatyki. Ułatwia konfigurowanie komunikacji między systemem Equator i różnymi urządzeniami znajdującymi się w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych. Sprawdzian Equator jest zwykle integrowany z systemem do załadunku przedmiotów np. robotem lub taśmociągiem.

Niewrażliwość na zmiany temperatury

Możliwość szybkiej i dokładnej kontroli przedmiotów w hali produkcyjnej, a nie w pomieszczeniu z kontrolowaną temperaturą, jest główną zaletą w wielu zastosowaniach.

Podstawę innowacyjnej technologii sprawdzianu stanowi tradycyjne porównanie produkowanych części z przedmiotem wzorcowym. Ponowny pomiar przedmiotu wzorcowego jest równie szybki co pomiar części produkcyjnej i zapewnia natychmiastową kompensację wpływu wszelkich efektów termicznych.

Możliwość programowania

W środowisku projektowym i produkcyjnym zmiany konstrukcyjne produkowanych przedmiotów występują bardzo często. System Equator doskonale sprawdza się jako pojedynczy, uniwersalny sprawdzian produkcyjny, który umożliwia obsługę aktualnej gamy przedmiotów i wszelkich zmian projektowych wprowadzanych w przyszłości.

Korzystając z oprogramowania MODUS firmy Renishaw wbudowanego w system Equator, można łatwo modyfikować programy pomiarowe w celu dodawania lub zmiany elementów.

Uniwersalność

W zastosowaniach, w których różne przedmioty produkuje się w partiach zmienianych co kilka tygodni, doskonale sprawdza się możliwość szybkiego przezbrojenia sprawdzianu do kontroli innych części.

Oprogramowanie Equator Organiser™ umożliwia operatorom wybieranie różnych programów kontrolnych za pomocą obrazów, kodów tekstowych lub kreskowych. Mocowanie można szybko zmienić za pomocą powtarzalnych uchwytów lub płyt bazowych.