Omiń nawigację

Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.

Lucy Grainger

Additive Manufacturing Applications Engineer

Lucy Grainger, Applications Engineer at Renishaw

Lucy graduated in 2007 with a masters degree in Chemistry from the University of Sheffield in the UK. Her early career focussed on research and development, and developing new products and processes for industry. She has experience in developing new metal powders via non-traditional routes, for powder metallurgy applications with a focus on additive manufacturing.

Follow Lucy on LinkedIn