Omiń nawigację

Modernizacja dowolnych maszyn współrzędnościowych

Kompletne rozwiązanie obejmujące zaawansowaną technologię, wspierane bezpośrednim serwisem i pomocą techniczną firmy Renishaw. Oferta dostępna jest dla posiadaczy maszyn współrzędnościowych wszystkich marek, w tym Hexagon i Zeiss.

Rozwiązanie dla wszystkich marek maszyn współrzędnościowych

Oferta modernizacyjna Renishaw zapewnia dostęp do najnowocześniejszej technologii użytkownikom maszyn współrzędnościowych wszystkich marek, przy czym mają oni zapewniony globalny serwis i pomoc techniczną bezpośrednio od producenta

Dzięki nowej ofercie Renishaw zwiększenie wydajności, skrócenie czasu przygotowania kontroli oraz wyższy stopień zautomatyzowania zadań są dostępne dla wszystkich użytkowników maszyn współrzędnościowych. Usługa modernizacji umożliwia użytkownikom dalszą eksploatację konstrukcji maszyny. Modernizacja polega na wymianie krytycznych elementów systemu pomiarowego, co w znaczący sposób poprawia parametry metrologiczne.

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

  • Publikacja:  Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

    Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

5-osiowe systemy pomiarowe

Dzięki modernizacji użytkownicy maszyn współrzędnościowych wszystkich marek mogą wykorzystać doskonałe parametry 5-osiowych systemów pomiarowych REVO® i PH20™. Inaczej niż w przypadku metod tradycyjnych 5-osiowa technologia pomiarowa wykorzystuje zsynchronizowane przemieszczenia osi maszyny współrzędnościowej i głowicy pomiarowej w celu zminimalizowania dynamicznych błędów powstających podczas przemieszczania z dużą prędkością.

Modernizacja REVO z certyfikacją ISO 17025 zapewnia skrócenie czasu cyklu do 70%, pomiary bezdotykowe oraz analizę chropowatości powierzchni na jednej maszynie współrzędnościowej.

Sonda PH20 wprowadza zalety pomiaru 5-osiowego w zastosowaniach elektrostykowych, zapewniając zwykle uzyskanie trzykrotnego wzrostu przepustowości.

Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie