Omiń nawigację

Modernizacje i rozbudowa maszyn współrzędnościowych

Głowica PH20 firmy Renishaw w maszynie współrzędnościowej mierzy przedmiot obrabiany w firmie R. Busi

Krótko mówiąc, posiadanie trzech 5-osiowych maszyn współrzędnościowych pracujących w wyznaczonym pomieszczeniu pomiarowym oznacza, że otrzymujemy nie tylko niezwykle precyzyjne wyniki pomiarów, ale także odbywa się to bardzo szybko. Dzięki radykalnemu zwiększeniu szybkości pomiaru i znaczącemu skróceniu czasu przestoju maszyn produkcyjnych zyskaliśmy poważną przewagę nad konkurencją pod względem wydajności.

R. Busi (Włochy)

Usługa modernizacyjna Renishaw

Większość elementów konstrukcyjnych maszyny współrzędnościowej nie podlega znacznemu zużyciu i przez wiele lat nadaje się do użytkowania. Jednakże oprogramowanie, układy sterowania oraz sondy starzeją się, ze względu na ciągłe wprowadzanie nowych, szybszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań.

Oferta modernizacji Renishaw daje możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki niej po modernizacji maszyny charakteryzują się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji.

5-osiowy system pomiarów punktowych PH20

Wyjątkowa konstrukcja głowicy PH20 umożliwia zbieranie punktów pomiarowych tylko poprzez przemieszczenia kątowe głowicy, a nie elementów ruchomych maszyny współrzędnościowej. Dane są zbierane szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością.

Możliwości nieograniczonego pozycjonowania kątowego głowicy PH20 zapewniają optymalny dostęp, minimalizując tym samym potrzebę zmiany trzpieni pomiarowych. Równoczesne przemieszczanie w pięciu osiach umożliwia dokonywanie pomiarów większych części na maszynie współrzędnościowej poprzez zminimalizowanie przestrzeni niezbędnej dla ruchu głowicy. Oprogramowanie umożliwia automatyczne przyporządkowanie PH20 do układu współrzędnych przedmiotu, eliminując zagrożenie kolizjami trzpieni pomiarowych oraz potrzebę zastosowania precyzyjnych mocowań.