Omiń nawigację

Moduły do ustawiania

Moduły regulacyjne do użytku z ręcznymi głowicami sond PH6M i MIH, a także do zautomatyzowanych głowic pomiarowych PH10 PLUS.

AM1

Moduł do ustawiania AM1

Moduł regulacyjny AM1 jest przeznaczony do użytku z ręcznymi głowicami sond PH6M i MIH, a także do zautomatyzowanych głowic pomiarowych PH10M PLUS. Umożliwia szybkie i dokładne ustawienie głowicy pomiarowej pod odpowiednim kątem w stosunku do osi maszyny współrzędnościowej i/lub magazynka automatycznej wymiany trzpieni.

Złącze mechaniczne pozwala na zdjęcie głowicy i jej wymianę na inną bez dodatkowych kalibracji. Wbudowane zabezpieczenie przed nadmiernym wychyleniem zmniejsza ryzyko uszkodzenia sondy.

AM2

AM2

Moduł regulacyjny AM2 jest przeznaczony do użytku z głowicami PH10MQ PLUS.

Głowica PH10MQ PLUS jest mocowana bezpośrednio do pinoli maszyny współrzędnościowej za pośrednictwem modułu regulacyjnego AM2.