Omiń nawigację

MP11

System sondy przewodowej przeznaczonej dla ręcznych obrabiarek oraz centrów frezarskich CNC.

Arkusz danych technicznych

  • Data sheet:  MP11 probe system Data sheet: MP11 probe system [en]

    The productivity gains obtained when probing on CNC machines with automatic tool change, are now available for CNC machines with manual tool change.

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika