Omiń nawigację

Na czym polegają testy wykonywane przy użyciu systemu ballbar

Popularność diagnostyki obrabiarki z użyciem systemu ballbar zbudowano w oparciu o prostotę testu, szybkość użycia oraz olbrzymią ilość rzetelnych danych.

Jak działa test ballbar?

W teorii, jeśli zaprogramuje się obrabiarkę CNC do wytyczenia toru kołowego, a parametry pozycjonowania obrabiarki są idealne, to rzeczywisty okrąg będzie dokładnie odpowiadał okręgowi zaprogramowanemu. W praktyce wiele czynników geometrycznych obrabiarki, a także czynników związanych z układem sterowania i zużyciem może spowodować odchylenie promienia okręgu testowego i jego kształtu od okręgu zaprogramowanego.

Gdyby dokładnie zmierzyć rzeczywisty tor kołowy i porównać go z torem zaprogramowanym, to mielibyśmy miarę dokładności obrabiarki.

Jest to podstawa diagnostyki obrabiarki z użyciem systemu ballbar oraz systemu QC20 ballbar.

Korzyści wynikające z testowania przy użyciu systemu QC20 ballbar

Diagnostyka obrabiarki z użyciem systemu QC20 ballbar składa się z 3 prostych etapów

Konfiguracja

 • Połączenie z systemem QC20 ballbar jest proste dzięki interfejsowi Bluetooth. Konfiguracja testu jest szybka i łatwa dzięki oprogramowaniu Ballbar 20 wyświetlającemu szczegółowe instrukcje. „Generator programu obróbkowego” pomoże w skonfigurowaniu odpowiedniego programu na posiadanej obrabiarce.
 • Intuicyjna funkcja zarządzania plikami pozwala na szybkie wyszukiwanie i dostęp do istniejących szablonów testów.
 • Podparcie środka obrotu jest umieszczone na stole obrabiarki. Przy użyciu kulki do ustawiania dostarczonej w zestawie QC20 ballbar wrzeciono jest przesuwane do punktu referencyjnego i ustawiane są współrzędne „zerowe” testu.
 • Wrzeciono jest przesuwane do położenia początkowego testu, a system QC20 ballbar jest montowany między dwoma gniazdami kinematycznymi.
 • Do rozpoczęcia testu wystarczy prosty program z poleceniami G02 i G03.

Zbieranie danych: test 360°

 • „Klasyczny” test wymaga od obrabiarki wykonania dwóch kolejnych torów kołowych — jednego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a drugiego w kierunku przeciwnym.
 • W praktyce przed i po okręgu testowym wprowadza się dodatkowy łuk, aby umożliwić obrabiarce przyspieszenie, a następnie hamowanie.
 • Dzięki zastosowaniu łączników przedłużających można dobrać taki promień testu, który odzwierciedla wielkość obrabiarki i wrażliwość na poszczególne problemy (np. okręgi o dużym promieniu lepiej uwidaczniają błędy geometrii obrabiarki, podczas gdy mniejsze okręgi są bardziej podatne na niedopasowanie lub opóźnienie serwonapędu).
 • Zebrane dane są wyświetlane na żywo na ekranie, tak więc wszystkie błędy lub problemy można wykryć w miarę postępu testu, a sam można zatrzymać bez straty dodatkowego czasu (jest ważne, jeśli wykonuje się test o dużym promieniu z wolnym posuwem).

Zbieranie danych: Test na łuku częściowym 220°

Przed wprowadzeniem na rynek systemu QC20 ballbar do testowania w płaszczyznach prostopadłych do standardowej płaszczyzny testowej X-Y używało się specjalnych uchwytów testowych, a podczas testu zmieniało się położenie zespołu mocowania centralnego. Teraz można przeprowadzać testy obejmujące 3 płaszczyzny prostopadłe bez konieczności przesuwania podparcia środka obrotu.

Wiąże się to z możliwością wykonywania przez system QC20 ballbar pomiaru na łuku częściowym (220°) w dwóch płaszczyznach. W ten sposób uzyskuje się zmodyfikowaną analizę testu dla tego łuku, przy jednoczesnym uzyskaniu ogólnej wartości okrągłości dla tego testu.

Dzięki przeprowadzeniu wszystkich trzech testów w jednym punkcie możliwe jest wykorzystanie raportu diagnostyki wolumetrycznej w oprogramowaniu Ballbar 20, co jest szybszą opcją i daje więcej informacji niż w przypadku poprzednich systemów.

Analiza danych i diagnostyka

Test wolumetryczny Ballbar 20
 • Użytkownik ma do wyboru kilka formatów raportów zgodnych z międzynarodowymi normami (np. ISO, ASME) oraz wszechstronną diagnostykę Renishaw (w tym analizę wolumetryczną) z wieloma różnymi widokami ekranów i łączami do podręcznika z pomocą.
 • Raporty te podają wartość jednego, ogólnego wskaźnika parametrów pozycjonowania obrabiarki, np. odchyłki okrągłości.
 • Wiele raportów można dostosować do indywidualnych potrzeb. Zawierają one dokładną diagnostykę błędów obrabiarki, a to wszystko po wykonaniu jednego testu.
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Ballbar 20

Informacje o produkcie