Omiń nawigację

Narzędzie pomiarowe w czasie rzeczywistym QuickViewXL™ do lasera XL-80

Prosty, graficzny interfejs zapewnia funkcjonalność użytkowania, eliminując potrzebę predefiniowania celów i sekwencji pomiarowych – wystarczy wskazać i mierzyć.

QuickViewXL™ jest idealnym narzędziem w przypadku prac badawczo-rozwojowych oraz analizy punktowej, ponieważ umożliwia szybkie i łatwe wykonanie badań, przeglądanie i tworzenie takich charakterystyk układów mechanicznych, jak liniowość przesuwu, czas przyspieszania do prędkości przesuwu, czas roboczego przejście narzędzia i czas osadzania w położeniach docelowych, a także rezonans i tłumienie.

Funkcje i zastosowania pakietu oprogramowania QuickViewXL™

  • Prezentacja bieżąca zbierania danych z wyświetlaniem ekranu typu „oscyloskop”
  • szybkość zbierania danych 50 kHz,
  • dwa tryby scalania danych, ciągła transmisja „strumieniowa” oraz wyzwalanie
  • tryb wyzwalania umożliwia zbieranie i analizę migawek zdarzeń dotyczących danych
  • dane można łatwo eksportować w formacie CSV (mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego lub programu Mathcad) do wykonania analizy offline
  • łatwe w użyciu narzędzie pomiaru częstotliwości
  • opcje pomiarów liniowych, kątowych oraz odchyłek prostoliniowości
  • wybór prezentacji względem odległości, szybkości oraz przyspieszenia
  • Funkcje panoramowania oraz powiększania umożliwiają szczegółową analizę źródeł powtarzalnych błędów
  • Zastosowanie interfejsu RSU10 USB zapewnia zgodność danych pomiarowych z pakietami oprogramowania LaserXL oraz QuickViewXL. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą wyświetlać i analizować dynamiczne dane pomiarowe uzyskiwane w czasie rzeczywistym.

Interfejs oparty na ikonach (prawie bez tekstu), z pojedynczymi ekranami konfiguracji, statusu systemu oraz widoku danych, funkcja „oscyloskopu” oferuje wyświetlanie w trybie graficznym zbieranych (lub transmisję strumieniową) danych. Oddzielny i „zawsze widoczny” pasek stanu przekazuje bezpośredni widok systemu XL-80, statusu parametrów środowiska i pomiarów oraz ostrzeżeń.

Od wielu lat inżynierowie elektronicy polegali na oscyloskopach przy badaniu szybkozmiennych przebiegów napięcia i prądu. Obecnie nowe oprogramowanie QuickViewXL™ firmy Renishaw daje inżynierom mechanikom podobne możliwości, pozwalając na badanie niewielkich zmian przemieszczenia liniowego lub kątowego, prędkości oraz przyspieszenia.

Takie charakterystyki zwykle są dostępne w tylko przypadku specjalistycznego wyposażenia. Rozszerza to w znaczącym stopniu możliwości systemu laserowego XL-80 i sprawia, że staje się on niezbędnym narzędziem w programach monitorowania stanu technicznego maszyn.

Posiada zastosowania wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba wykonania dokładnych, elastycznych badań i pomiarów. Jest to cecha szczególnie atrakcyjna dla producentów układów mechanicznych (oraz integratorów maszyn), laboratoriów badawczych oraz instytucji akademickich wykonujących szczegółowe analizy układów mechanicznych, gdzie potrzebne są bieżące prezentacje danych. Na przykład, dostrajanie serwomechanizmów oraz inne badania typu „co, jeśli”.