Omiń nawigację

Nauki przyrodnicze

Spektroskopię ramanowską stosuje się pomyślnie w analizach dużej liczby materiałów i układów.

Tej niewymagającej znacznikowania techniki analitycznej można użyć do odkrywania danych chemicznych i strukturalnych wielu próbek, między innymi:

 • Bioobróbka
 • Analiza strukturalna białek/peptydów
 • Mikrobiologia
 • Podawanie leków in vitro oraz in vivo
 • Badanie/patologia raka
 • Biologia oksydacji-redukcji
 • Medycyna regenerująca
 • Starzenie i choroby atakujące układ nerwowy, badania nad biopaliwem i rolnictwem
 • Lipidomika
 • Metabolimika
 • Biologia rozwojowa
 • Biologia rozmnażania
 • Wirologia

Firma Renishaw oferuje takie innowacje, jak nagradzany ramanowski mikroskop konfokalny inVia, połączone systemy mikroskopu ramanowskiego oraz mikroskopu z sondą skanującą oraz połączony system Raman-SEM.

Kliknij jedno z poniższych łączy i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie zastosowań dotyczących nauk przyrodniczych:

Webinar — rezonansowa spektroskopia ramanowska w badaniach biologicznych redukcji-oksydacji

Rezonansowa spektroskopia ramanowska (RR) jest doskonałym narzędziem do badań biologicznych redukcji-oksydacji. Okazuje się nie tylko czuła w wykrywaniu białek krwi, ale także pozwala na wyjaśnienie ich stanów utleniania i natleniania w miejscu (roztwór, organelle, komórki i tkanki). Obrazowanie RR pozwala na uzyskanie zarówno danych chemicznych, jak i przestrzennych, pozwalając na wyznaczenie korelacji między rozkładem białek krwi, stanem utleniania i funkcją białka/komórki.

Inne zastosowania

Nasi specjaliści ds. zastosowań mają olbrzymie doświadczenie w szerokim zakresie aplikacji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać informacje na temat danego zastosowania.

Pobierz więcej informacji

 • Brochure: Biological analysis using Raman spectroscopy and imaging Brochure: Biological analysis using Raman spectroscopy and imaging [en]

  The domain of biological research is shaped by our ability to peer into the world of the small. Simply seeing microscopic biological samples is useful, but by utilising Raman spectroscopy we can surpass sight into the molecular realm… and beyond! Download this brochure to discover the wealth of biological applications made possible by Renishaw's Raman systems.

 • Application note: Redox biology with the inVia confocal Raman microscope Application note: Redox biology with the inVia confocal Raman microscope [en]

  Raman spectroscopy is sensitive to the presence of haem proteins and is ideal for studying their redox biology, without the need for isolation or staining. The redox of haem proteins is closely linked to their protein functions – oxygen transport and storage, electron transport, and scavenging of free radicals. By using Raman spectroscopy to elucidate redox states within biological systems, researchers can study redox dynamics and its effects on health regulation and diseases.

 • Application note: Raman imaging for biological applications. No stains. No labels. Application note: Raman imaging for biological applications. No stains. No labels. [en]

  Raman spectroscopy is an information-rich, label-free, non-invasive imaging technique that is ideal for life sciences research. It uses laser light scattering to provide a chemical fingerprint at each point of the analysed area and identifies the molecules present in samples.