Omiń nawigację

NCi-5

Interfejsu NCi-5 używa się razem z bezdotykowym systemem ustawiania narzędzi NC4 firmy Renishaw. Przetwarza on sygnały z zespołu bezdotykowego i konwertuje je na beznapięciowe sygnały wyjściowe przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) przesyłane następnie do sterownika obrabiarki CNC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ