Omiń nawigację

Niestandardowe rozwiązania systemów ramanowskich

Potrzebujesz czegoś innego?

Jeśli nasze standardowe produkty nie spełniają Twoich wymogów — nie ma problemu! Nasz zespół ds. produktów specjalnych może zaprojektować niestandardowe rozwiązanie, aby spełnić szczególne wymogi.

Rodzina rozwiązań niestandardowych

Do niestandardowych rozwiązań firmy Renishaw należą:

 • Systemy Ramana w połączeniu z innymi technikami
  • Systemy dyfrakcji rentgenowskiej w synchrotronach
  • Dyfrakcja neutronów w synchrotronie
  • Konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa (CLSM)
 • analiza próbek specjalistycznych
  • Wiele mikroskopów przy zakresie wymogów co do próbkowania
  • Otwarte mikroskopy do stosowania w przestrzeni swobodnej do badania dużych próbek
  • Niestandardowe inkubatory komórek
 • rutynowa analiza (QA/QC)
  • Powłoki ochronne, takie jak DLC na talerzach dysków twardych i termiczne powłoki barierowe na elementach silnika i łopatkach turbin
  • Panele fotowoltaiczne

Doświadczenie

Nasz zespół ds. produktów specjalnych jest idealnym partnerem, jeśli chodzi o rozwój systemów Ramana.

 • Rozległe doświadczenie:
  • projektanci, którzy aktywnie uczestniczyli w badaniach naukowych lub przemysłowych
  • setki opracowanych niestandardowych systemów
  • wiedza na temat projektowania nowoczesnych i trudnych eksperymentów
  • umiejętności i kompetencje pozwalające na zapoznanie się z postawionym problemem i opracowanie właściwego rozwiązania
 • Dogłębna wiedza na temat zaawansowanych technik produkcji
 • Dostęp do zaawansowanych centrów obróbkowych w celu wyprodukowania niestandardowych produktów wysokiej jakości
 • Dostępność w całym procesie rozwoju w celu spełnienia wszystkich wymogów oraz wczesnego identyfikowania problemów

Raman w akceleratorach

Jeśli prowadzisz badania na akceleratorach dowiedz w jaki sposób spektroskopia ramanowska może rozszerzyć program badań.

Kontakt z zespołem ds. produktów specjalnych

Możemy zawsze pomóc, bez względu na niezwykłość lub wyjątkowość wymogów. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, który przekaże zapytanie do zespołu ds. produktów specjalnych.