Omiń nawigację

Nowa wersja oprogramowania pomiarowego przeznaczona do komputerów PC

Productivity+™, dostępny od jesieni 2011, jest unikalnym pakietem oprogramowania służącym do integracji funkcji pomiarowych i funkcji sterowania w programach obróbkowych do obrabiarek CNC. Jest to obecnie najbardziej rozbudowane narzędzie służące do wykorzystywania pomiarów wykonywanych na obrabiarce do kontroli procesu wytwarzania, które w wersji 1.90 poszerza istniejący zakres funkcjonalności i elastyczności.

2 sierpnia 2011

Generowanie konstruowanego elementu liniowego na modelu bryłowym

Productivity+™, dostępny od jesieni 2011, jest unikalnym pakietem oprogramowania służącym do integracji funkcji pomiarowych i funkcji sterowania w programach obróbkowych do obrabiarek CNC. Oferując istotne zalety w porównaniu z metodami tradycyjnymi, Productivity+ eliminuje konieczność ręcznego dodawania cykli pomiarowych do programu obróbkowego i zamiast tego umożliwia korzystanie z wyboru funkcji "wskaż i kliknij" w oparciu o importowane modele bryłowe, korzystając z  interfejsu, który już znają obecni użytkownicy systemów CAM.

PakietProductivity+, już będący najbardziej rozbudowanym narzędziem służącym do wykorzystywania pomiarów wykonywanych na obrabiarce do kontroli procesu wytwarzania, poszerza w wersji 1.90 istniejący zakres funkcjonalności i elastyczności, oferując więcej funkcji Constructed Statements (instrukcje konstruowane), rozszerzenie gamy funkcji wieloosiowych, ulepszenia funkcji raportowania oraz dodatkowe funkcje Custom Macro (dostosowane makroprogramy).

Funkcję instrukcji konstruowanych w obrębie pakietu Productivity+, które umożliwiają tworzenie "wirtualnych" elementów w oparciu o istniejące dane pomiarowe, uzupełnia wprowadzenie nowego konstruowanego elementu liniowego. Te instrukcje konstruowane (punkt, okrąg, płaszczyzna oraz prosta) stanowią razem zestaw operacji ustawiania złożonych przedmiotów.

Maszyna w konfiguracji głowica/stół Możliwości wieloosiowe oraz obsługa poleceń specyficznych dla konkretnych obrabiarek, takich jak Fanuc G68.2 oraz Siemens CYCLE800, również zyskały rozszerzenie w wersji 1.90, oferując wsparcie programowe dla obrabiarek o konfiguracjach ze stołem z połączeniem sworzniowym (nutacyjnym) oraz konfiguracjach głowica 5-osiowa/stół, a także dla standardowych obrabiarek 3-osiowych i maszyn wieloosiowych w konfiguracjach stół/stół.

Rozbudowane funkcje raportowania pakietu Productivity+, obejmującego takie dane szczegółowe, jak nazwa elementu, typ oraz opcjonalna kontrola zgodności z tolerancjami, zostały również udoskonalone dzięki wprowadzeniu możliwości tworzenia raportów w jednolitym formacie dla wszystkich obsługiwanych modeli układów sterowania, co upraszcza analizę i porównywanie w przypadku stosowania zewnętrznych pakietów oprogramowania.

W przypadku użytkowników poszukujących możliwości tworzenia i dodawania niestandardowych rozwiązań do procedur oprogramowania Productivity, wersja 1.90 rozszerza gamę funkcji niestandardowych makroprogramów, umożliwiając obecnie wykorzystywanie wyników do przeprowadzania operacji aktualizacji obrabiarki.

Wszystkie te nowe funkcje opierają się na zdolności pakietu Productivity+ do umożliwiania użytkownikom łączenia operacji pomiarowych i obróbkowych, dzięki czemu poszczególne elementy mogą być sprawdzane bez potrzeby korzystania z zewnętrznego komputera PC. Zintegrowany konstruktor logiczny oferuje wykorzystywanie pomiarów jako danych wejściowych dla przetwarzania decyzji dotyczących kontroli procesu, co pozwala na automatyczne ustawianie współrzędnych roboczych, geometrii narzędzi, zmiennych obrabiarki oraz aktualizacji obrotu.

Pliki do pobrania

Renishaw posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć oraz ilustracji i dokumentów

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualności poprzez e-mail

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać najbardziej aktualne wiadomości od Renishaw