Omiń nawigację

Nowe oprogramowanie do monitorowania jakości procesu produkcyjnego dla komparatora Equator

Do interfejsu użytkownika systemu komparatora Equator™ firmy Renishaw zostało dodane nowe okno monitorowania procesu. Wyświetla ono natychmiast wyniki pomiarów sprawdzanych elementów na wyświetlaczu wykresu słupkowego.

10 czerwca 2013

Bogate zobrazowanie wyników w czasie rzeczywistym oraz w przekroju historycznym, z wbudowaną funkcją zarządzania ponownym porównaniem z przedmiotem wzorcowym

Monitorowanie procesu przy użyciu systemu EquatorDo interfejsu użytkownika systemu komparatora Equator™ firmy Renishaw zostało dodane nowe okno monitorowania procesu. Wyświetla ono natychmiast wyniki pomiarów sprawdzanych elementów na wyświetlaczu wykresu słupkowego. Przedstawia również historię pomiarów dla każdego elementu, co pozwala przeglądać trendy procesu.

Obecnie można zarządzać procesem ponownego porównania z przedmiotem wzorcowym wykorzystując ograniczenia temperaturowe, liczbę przedmiotów bądź czas od ostatniego porównania. Nowe okno monitorowania procesu jest obecnie dołączane do wszystkich systemów Equator, zapewniając inżynierom narzędzie programowe monitorowania nadzorowanego procesu produkcyjnego.

Natychmiastowa informacja o stanie

Wykres słupkowy stanu przedstawia wynik kontroli ostatnio mierzonego przedmiotu jako proporcję do przedziału tolerancji z dowolnej strony wartości nominalnej. W razie potrzeby system można skonfigurować na wyświetlanie tylko kluczowych elementów.

Dany element przedmiotu ma już ustawione przez program kontroli wartości graniczne tolerancji zaliczenia/niezaliczenia testu, lecz obecnie inżynier może odpowiednio skonfigurować system w celu ustawienia dodatkowych ostrzegawczych wartości granicznych. Celem tego jest zapewnienie operatorowi możliwości podjęcia działania zanim wyniki przekroczą 100% tolerancji. Na poziomie ostrzegawczej wartości granicznej słupek zmienia kolor na pomarańczowy, a jeśli wyniki pomiarowe nadal odbiegają os nominalnych i dojdzie do przekroczenia granic tolerancji, słupek zmieni kolor na czerwony i komunikat wyświetlany operatorowi na ekranie wymusi ponowne sprawdzenie z przedmiotem wzorcowym.

Historia pomiarów

Wybranie sprawdzanego elementu powoduje zmianę wykresu na liniowy, aby przedstawić mierzone wartości tej cechy pomiarowej w porównaniu z wynikami dla poprzednich przedmiotów. Inżynier może zmienić skalę w celu przedstawienia historii kilku ostatnich przedmiotów albo przedstawienia większej liczby przedmiotów, tak aby można było obserwować trendy procesu. Wykres ten stanowi idealną pomoc, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dryftu parametrów procesu produkcyjnego, na przykład jeśli narzędzia skrawające używane do obróbki sprawdzanych powierzchni ulegają zużyciu.

Jeśli pewna wartość dla elementu zmienia się w sposób ciągły w kierunku wartości granicznej tolerancji, operator może podjąć decyzję o zmianie offsetu narzędzia lub o wymianie narzędzia skrawającego. Na wykresie liniowym przedstawiane są wartości graniczne tolerancji i wartości ostrzegawcze oraz linie pionowe, gdy zarejestrowano ponowne sprawdzenie z przedmiotem wzorcowym.

Zarządzanie ponownym sprawdzeniem z przedmiotem wzorcowym

Jedną z głównych mocnych stron komparatora Equator jest zdolność radzenia sobie ze zmianami temperatury w hali maszyn, w oparciu o tradycyjne porównanie przedmiotu produkcyjnego z referencyjnym przedmiotem wzorcowym, poprzez ponowne wyzerowanie systemu przy użyciu procedury kontroli na przedmiocie wzorcowym - ponowne sprawdzenie z przedmiotem wzorcowym.

Ponowny pomiar przedmiotu wzorcowego jest równie szybki co pomiar produkcyjnego przedmiotu i natychmiast zapewnia możliwość kompensacji wpływu wszelkich efektów termicznych występujących w środowisku roboczym warsztatu. Systemu Equator można używać w fabrykach, gdzie występują duże wahania temperatury – wystarczy wykonać ponowny pomiar części wzorcowej i system zostaje "ponownie wyzerowany", przyjmując gotowość do powtarzalnych pomiarów porównawczych względem wzorca.

Okno monitora procesu jeszcze bardziej ułatwia obecnie obsługę, wykorzystując wbudowany czujnik do wykrywania zmian temperatury otoczenia i ostrzegania operatora, że konieczne jest ponowne sprawdzenie z przedmiotem wzorcowym. Inżynierowie odpowiedzialni za proces mogą ustawiać górną i dolną wartość graniczną dryftu – jeśli został wybrany wykres temperatury, wtedy można obserwować jej zmierzone wartości wykreślane względem wyników pomiaru dla każdego sprawdzanego przedmiotu.

Alternatywnie, inżynier może wymagać przeprowadzenia ponownego sprawdzenia z przedmiotem wzorcowym po upływie pewnego okresu czasu bądź po wykonaniu pewnej liczby cykli pomiarowych. Oprogramowanie przełącza się automatycznie z trybu pomiaru do trybu wzorca, tak aby operator mógł uruchomić procedurę sprawdzenia z przedmiotem wzorcowym.

Eksportowanie danych

Możliwe jest eksportowanie historycznych danych pomiarowych w 2 formatach: w formacje .csv do wykorzystania w arkuszu kalkulacyjnym bądź jako obrazów .jpg do wykorzystania w raportach. Opcje te są dostępne poprzez przyciski ekranowe i umożliwiają zapisanie plików .csv lub .jpg w sterowniku Equator Controller bądź w lokalizacji sieciowej do wykorzystania przez inne aplikacje.

Nowy standard branżowy pomiarów charakterystyk geometrycznych

Equator stanowi zasadniczo nową alternatywę w stosunku do tradycyjnych systemów do porównywania charakterystyk geometrycznych, wypełniając niszę rynkową nigdy do tej pory nie obsługiwaną. Opatentowany, opłacalny, o unikalnej budowie i metodzie działania, może wykonywać z dużą szybkością pomiary porównawcze dla celów kontroli wymiarowej różnych przedmiotów. Equator to lekki i szybki system komparatora o wysokiej powtarzalności, który może być z łatwością użytkowany przez operatorów . Equatora można w ciągu kilku sekund przestawić na pomiary innego przedmiotu, dzięki czemu nadaje się idealnie do stosowania w elastycznych procesach produkcyjnych, bądź wymagających wykonywania różnorodnych sprawdzeń.

Wspierane przez prostą usługę serwisową i globalną sieć pomocy technicznej, systemy Equator mogą być instalowane w wielu firmach branży samochodowej, lotniczo-kosmicznej, medycznej i elektronicznej na całym świecie. Użytkowników zachęcają niskie koszty zakupu, konserwacji i zamocowań w porównaniu z tradycyjnymi komparatorami oraz dodatkowo możliwość wykonywania pomiarów wielu różnych przedmiotów i przeprogramowania w razie zmian.

Pliki do pobrania

Renishaw posiada prawa autorskie do wszystkich ilustracji i tekstów

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać aktualizacje wiadomości od Renishaw.