Omiń nawigację

Nowe osiągnięcia w zakresie opisu parametrów dotyczących oceny dokładności pozycjonowania dla osi obrotowych

Wprowadzając na rynek nowe oprogramowanie do pomiarów pozaosiowych dla swego kalibratora osi obrotowych XR20-W, firma Renishaw jeszcze bardziej rozszerzyła swą gamę rozwiązań do kontroli parametrów ustawienia i dokładności pozycjonowania osi obrotowych obrabiarki.

10 czerwca 2013

Wprowadzając na rynek nowe oprogramowanie do pomiarów pozaosiowych dla swego kalibratora osi obrotowych XR20-W, firma Renishaw jeszcze bardziej rozszerzyła swą gamę rozwiązań do kontroli parametrów ustawienia i dokładności pozycjonowania osi obrotowych obrabiarki.

To nowe oprogramowanie kalibratora XR20-W umożliwia obecnie wykonywanie pomiarów dokładności pozycjonowania kątowego w wielu konfiguracjach obrabiarek pięcioosiowych, gdzie często nie można zainstalować kalibratora XR20-W w środku obrotu. Uwzględniając istniejący sprawdzian AxiSet™, który oferuje użytkownikom obrabiarek możliwość szybkiej i dokładnej kontroli osi obrotowej i węzłów kinematycznych, użytkownicy dysponują obecnie wszechstronnymi narzędziami do identyfikacji błędów osi obrotowych.

XR20-W do użytkowania "poza osią"

Kalibrator osi obrotowych XR20-W zainstalowany poza osią

Kalibrator osi obrotowych XR20-W integruje się z interferometrem laserowym XL-80 firmy Renishaw, umożliwiając wykonywanie pomiarów parametrów pozycjonowania osi obrotowych z dokładnością ± 1 sekundy łukowej. Dzięki nowej możliwości wykonywania testów “poza osią”, użytkownicy mogą obecnie testować więcej typów obrabiarek, niż było to poprzednio możliwe przy użyciu XR20-W, co zapewnia lepszy zwrot nakładów inwestycyjnych oraz, w przypadku firm świadczących usługi serwisowe, możliwość oferowania klientom bardziej atrakcyjnych usług serwisowych.

Metoda pomiaru poza osią polega na synchronizowaniu przemieszczeń osi obrotowej i liniowej w taki sposób, aby zachowywać zestrojenie wiązki lasera XL-80 w czasie trwania testu. Ze względu na to, że oś liniowa przemieszcza się, pomiary wykonywane przez XR20-W mogą zawierać dodatkowe błędy kątowe (np. pochylenie), pochodzące od osi liniowej. Te dodatkowe błędy kątowe są oddzielnie mierzone (przy użyciu lasera XL-80 i układu optycznego do pomiarów kątowych) oraz usuwane z pierwotnych wyników dla osi obrotowej. Końcowym wynikiem jest zbiór danych odzwierciedlających tylko błędy pochodzące od samej osi obrotowej.

Oprogramowanie dla osi obrotowych do pomiarów poza osią jest dostarczane jako opcja do XR20-W za dodatkową opłatą i obejmuje pakiet programów narzędziowych, generatory programów obróbkowych oraz podręcznik w formie elektronicznej. W podręczniku zostały szczegółowo przedstawione wszystkie wymagania dotyczące ustawienia przy montażu.

Sprawdzian AxiSet™

Sprawdzian AxiSet

Kluczem do uzyskania precyzji obróbki skrawaniem jest możliwość poznania odchyłek położenia środków obrotu osi obrotowych względem osi liniowych obrabiarki. Nie dysponując dokładnymi danymi o tych "punktach obrotu" (węzłach kinematycznych), układ sterujący obrabiarki nie będzie w stanie w sposób niezawodny kontrolować względnych położeń narzędzia oraz przedmiotu obrabianego w miarę przemieszczania się osi obrotowych, co doprowadzi do niespójności wyników obróbki.

Sprawdzian AxiSet firmy Renishaw zapewnia dokładność i powtarzalność wyników testów, wykorzystując zautomatyzowane procedury pomiarowe do zebrania danych o stanie technicznym, posługując się artefaktem wzorcowym, oraz dołącza prostą, lecz wartościową analizę. Możliwe jest wykonywanie szybkiej kontroli ustawienia i pozycjonowania w celu monitorowania stanu technicznego złożonych maszyn. We wszystkich testach wykorzystuje się istniejące, mocowane we wrzecionie obrabiarki stykowe sondy pomiarowe Renishaw, które stanowią zwykle standardowy osprzęt na większości obrabiarek wieloosiowych oraz procedury pomiarowe generowane z użyciem oprogramowania z makroprocedurami pomiarowymi specyficznymi dla danej maszyny, dostarczane razem ze sprawdzianem AxiSet. Zaleca się stosowanie sond stykowych OMP400 lub RMP600 z opatentowaną przez Renishaw technologią sond tensometrycznych 3D Rengage™, aby zapewnić najwyższy poziom dokładności.

Konfigurowanie jest szybkie i proste. W celu przeprowadzenia testu, użytkownik szybko umieszcza dostarczoną kulę wzorcową z zamocowaniem magnetycznym w obrębie przestrzeni roboczej obrabiarki. Wykorzystując dostarczone oprogramowanie ze specjalnymi makroprocedurami, programuje się zadanie dla stykowej sondy pomiarowej polegające na wykonaniu pomiarów wzorcowych wokół kuli.

Wyniki pomiarów są wyprowadzane do komputera PC i prezentowane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, co pozwala na łatwą do zrozumienia analizę danych w różnych formatach. Obejmują one graficzną prezentację stanu odchyłek, która wyróżnia błędy przemieszczania oraz błędy osiowości, funkcję porównywania dwóch zestawów danych z tej samej obrabiarki, wyniki "zaliczenia" lub "niezaliczenia" testu względem zdefiniowanych przez użytkownika wartości tolerancji oraz ekran historii, który umożliwia porównanie parametrów stanu technicznego osi obrotowych względem upływu czasu.

Inne kontrole i testy

Dla zapewnienia optymalnej analizy stanu technicznego osi obrotowych przy użyciu sprawdzianu, ważne jest zapewnienie dokładności także trzech standardowych liniowych osi obrabiarki. Można to określić i w razie potrzeby skorygować za pomocą laserowego systemu kalibracyjnego XL-80 firmy Renishaw, a następnie wykonywać okresowe kontrole przy użyciu systemu QC20-W ballbar firmy Renishaw. Połączenie tych rozbudowanych systemów analizy stanu technicznego zapewnia stałe utrzymywanie najwyższej jakości przedmiotów obrabianych na pięcioosiowych centrach obróbkowych oraz obrabiarkach wielozadaniowych.

Ta gama produktów stanowi niezrównane rozwiązanie diagnostyczne obrabiarek, którego celem jest eliminacja zmienności procesów obróbkowych, wspierająca maksymalizację wydajności skrawania.

Więcej informacji na temat produktów Renishaw służących do kalibracji i monitorowania stanu technicznego można znaleźć na stronach www.renishaw.pl/calibration i www.renishaw.pl/AxiSet.

Pliki do pobrania

Renishaw posiada prawa autorskie do wszystkich ilustracji i tekstów

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać aktualizacje wiadomości od Renishaw.

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać aktualizacje wiadomości od Renishaw.