Omiń nawigację

Nowości!

Firma Renishaw udostępnia regularne aktualizacje oprogramowania CARTO obejmujące nowe funkcje. Podsumowanie najnowszych wersji oprogramowania można znaleźć poniżej. Odwiedź stronę pomocy technicznej CARTO, aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć filmy instruktażowe.

Pomoc techniczna dla systemu CARTO

Funkcje wersji 4.2

Capture: pomiary dalekiego zasięgu

Nieograniczony zakres pomiarowy kalibratora wieloosiowego XM-60 lub XM-600. Użyj trybu dynamicznego dopasowania danych w programie Capture, aby zdefiniować metody testów składowych, utworzyć programy pomiarowe i zbierać zestawy danych. Dane z testów składowych są automatycznie łączone w programie Explore w celu przeanalizowania.

Łączenie danych CARTO

Explore: pomiar punktu zainteresowania

Pomiar w punkcie zainteresowania często nie jest możliwy. Zamocowanie osprzętu w tym miejscu może być utrudnione, a wiązka lasera — przesłonięta. Funkcja odczytu offsetów w programie Explore pozwala na wprowadzenie do oprogramowania odchyleń X, Y, Z z odbiornika do punktu zainteresowania. Zebrane dane są następnie przeliczane w celu podania rzeczywistych błędów u źródła.

Odczyt offsetu — pomiar punktu zainteresowania

Explore: eksport do pliku CSV

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do danych, eksportując pojedyncze lub wielokrotne zestawy danych do plików CSV. Zapewnia to maksymalną elastyczność rozszerzania opcji korzystania z danych.

Explore — eksport do pliku CSV

Compensate: korekcja błędu obrabiarki

Obsługiwane są sterowniki Heidenhain TNC 640. Zapewnienie użytkownikom plików kompensacji pochylenia w pionie w natywnym języku obrabiarki. Minimalizacja czasu przestoju maszyny, maksymalizacja zysków, optymalizacja wydajności skrawania. Obsługiwane są już sterowniki Siemens 840D.


Compensate, korekcja błędu pochylenia w pionie

Funkcje wersji 4.1

Capture: ulepszony pomiar prostoliniowości

Zminimalizuj wpływ turbulencji powietrza i drgań, często obserwowanych podczas pomiarów prostoliniowości, używając kalibratora wieloosiowego XM-60 lub XM-600. Tryb dynamicznego dopasowania danych rejestruje większą gęstość danych prostoliniowości podczas ciągłego przemiatania osi.

Ta metoda zapewnia bardziej reprezentatywny błąd dla mierzonego zastosowania.

Dynamiczne dopasowanie danych prostoliniowości XM-60

Explore: analiza prostoliniowości i równoległości XK10

Można teraz analizować dane z systemu laserowego XK10. Możliwe opcje to manipulowanie danymi, porównywanie ich i funkcja prostoliniowości równoległej w programie Explore.

Dostępne jest również udostępnianie danych przy użyciu dostosowanych raportów PDF.

Explore — analiza w XK10