Omiń nawigację

Nowy tryb zbierania danych bez zatrzymywania maszyny w oprogramowaniu CARTO 2.1 rozszerza funkcjonalność systemu XM-60

Po wprowadzeniu kalibratora wieloosiowego XM-60 we wrześniu 2016 r. nowa wersja oprogramowania CARTO 2.1 zyskała nową, cenną funkcję. Rejestracja punktów pomiarowych za pomocą systemu XM-60 odbywa się w momencie zatrzymania maszyny na zadanej pozycji. Różnica pomiędzy wartością nominalną, oraz osiągniętą przez maszynę jest przedstawiona w postaci błędu, który jest wyznaczany zgodnie z wytycznymi międzynarodowych norm. Alternatywną procedurę pomiarową dla XM-60 stanowi metoda zbierania punktów „w locie”. Umożliwia ona rejestrację punktów pomiarowych bez zatrzymywania maszyny. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z systemem CARTO toisku firmy Renishaw na targach EMO Hannover 2017 w Niemczech (od 18. do 23. września, hala 6, stoisko B46).

Dzięki nowemu trybowi oprogramowania CARTO 2.1 użytkownicy systemu kalibracyjnego XM-60 mogą od razu przystąpić do zbierania danych, bez konieczności definiowania pozycji ani liczby punktów docelowych. Oprogramowanie wyznacza błędy prostoliniowości (w płaszczyźnie poziomej i pionowej), a także rotacje (skok, schodzenie z kursu oraz beczka). Rejestracja punktów może być manualna (poprzez naciśnięcie przycisku), automatyczna (na podstawie osiągniecia stabilności docelowego położenia ) lub ciągła (zbierane w trakcie ruchu w zdefiniowanym przez użytkownika przedziale czasowym).

Jednym z wielu zastosowań, w którym sprawdzi się tryb pracy swobodnej, jest montaż obrabiarki. Tego trybu pracy można użyć do sprawdzenia błędów prostoliniowości i rotacji przed przejściem do następnego etapu montażu, a także przed końcowym montażem układu sterowania. Jest to najszybsza metoda pomiaru błędów wszystkich osi.

Pliki do pobrania

Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w centrum multimedialnym.