Omiń nawigację

Obrabiarkowy stykowy system skanujący SPRINT™

system skanujący nowej generacji do zastosowań kontroli procesów na obrabiarkach.

System SPRINT™ — wraz z unikatową technologią czujników 3D — wprowadza wyjątkowo szybkie i dokładne skanowanie przedmiotów na obrabiarkach CNC.

System SPRINT™ z Productivity+™

System SPRINT™ z funkcją SupaScan

Szybkie pomiary

Funkcja skanowania w systemie SPRINT zapewnia niewiarygodną oszczędność czasu podczas w kontroli na obrabiarce i konfigurowania obróbki, wydłużając w ten sposób czas zyskownej i wydajnej obróbki.

Nowa sonda 3D SPRINT

Wyznaczenie kształtu

Obrabiarkowy system skanujący SPRINT umożliwia wykrywanie odchyłek kształtu elementu, które zostałoby pominięte przez system pomiarów punktowych.

Pomiar odchyłki płaskości powierzchni w systemie SPRINT™

Kontrola procesów produkcyjnych

Wyniki pomiarów przedmiotu obrabianego — zebrane w systemie SPRINT — pozwalają na automatyczna kontrolę procesów wykonywanych na obrabiarce.

Wyniki pomiarów można również wyprowadzać do dalszej analizy lub zapewnienia jakości.

Obraz stanu powierzchni

Zastąpienie istniejącego procesu pomiarów punktowych

Choć system SPRINT może bezpośrednio zastąpić tradycyjny system pomiarów punktowych, prędkość pomiarów i ich dokładność można zoptymalizować, zastępując istniejący proces elektrostykowy procesem skanowania.

Można uzyskać równoważne dane, minimalizując czas wymagany do zintegrowania systemu w nowych lub istniejących procesach.

System SPRINT 3D przedmiot i sonda

Bardzo szybkie pomiary podczas ustawiania przedmiotu obrabianego i wykrywania odchyłek kształtu powierzchni i jej stanu.

Dowiedz więcej o funkcji SupaScan

Zaawansowane skanowanie trójwymiarowe w przełomowych procesach produkcyjnych.

Dowiedz więcej o Productivity+