Omiń nawigację

Obsługa serwisowa kalibracji, napraw i ponownej kalibracji

Renishaw oferuje pełną gamę usług naprawczych oraz ponownej kalibracji w celu bieżącego utrzymania parametrów pracy oraz spełniania wymagań w zakresie zapewniania jakości i prowadzonej działalności.

Wszystkie usługi naprawcze i ponownej kalibracji są przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników w naszych centrach serwisowych na całym świecie.

Dlaczego potrzebna jest ponowna kalibracja?

Użytkowany system pomiarowy Renishaw jest precyzyjnym instrumentem. Mimo zapewnienia doskonałej dbałości o system, skutkiem zużywania się elementów mechanicznych oraz dryftu układów elektronicznych może być niekorzystny wpływ na dokładność pomiarów, co może dokładności skutkować pojawieniem się dodatkowych błędów pomiarowych.

Renishaw zaleca, aby równolegle ze spełnianiem większości wymagań jakościowych systemu przeprowadzać okresowo ponowną kalibrację części składowych systemów Renishaw. Dałoby to pewność, że system jest w stanie utrzymywać określoną dokładność pomiarów.

Wszystkie usługi kalibracji, świadczone przez firmę Renishaw, zapewniają również zgodność wyników względem norm państwowych i międzynarodowych. Takie wymagania stawia wielu użytkowników systemów utrzymania jakości.

W porównaniu z kosztem inwestycji w system pomiarowy, personel oraz procedury niezbędne do jego obsługi, koszt ponownej kalibracji stanowi umiarkowaną sumę, a może zapewnić uniknięcie znacznie kosztowniejszych i bardziej poważnych problemów, jakie mogą ujawnić się później.

Certyfikaty kalibracji (przykłady)

Okresy i centra serwisowe ponownej kalibracji

Wszystkie lasery i kulkowe systemy ballbar, zwracane w celu ponownej kalibracji lub naprawy (gdzie ponowna kalibracja jest wykonywana po naprawie), są ponownie kalibrowane z zastosowaniem takiego samego sprzętu i procedur, jakie stosuje się w przypadku oryginalnych fabrycznych kalibracji. Kalibracja stacji kompensacyjnej wpływu środowiska oraz czujników polega na bezpośrednim porównaniu wyniku z systemem wzorcowym w jednym punkcie temperatury i ciśnienia otoczenia.

Firma Renishaw zaleca, aby okresy ponownej kalibracji ustalać w oparciu o „typowe” użytkowanie systemu w normalnych warunkach roboczych.

ProduktXM-60XL-80XC-80XR20QC20/QC10XK10
Okres2 lata3 lata1 rok3 lata1 rok2 lata
Centrum serwisoweWielka Brytania†Wielka Brytania†, Stany Zjednoczone†, Niemcy†, Japonia†, Szanghaj (Chiny)‡Wielka Brytania†, Stany Zjednoczone†, Niemcy†, Japonia†, Szanghaj (Chiny)‡Wielka Brytania†, Stany Zjednoczone†Wielka Brytania†, Stany Zjednoczone†, Niemcy†, Japonia† (QC20-W), Brazylia, Rosja, Szanghaj (Chiny)‡Wielka Brytania

† Identyfikowalność NPL
‡ Identyfikowalność NIM

W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku, usługi Renishaw w USA mają certyfikat A2LA zgodny z ISO17025. Usługi te są obecnie dostępne tylko dla klientów USA.

Obsługa serwisowa i naprawy

Aby zminimalizować stopień zakłócenia działalności klientów, zawsze staramy się, gdzie jest to możliwe, rozwiązywać wszelkie problemy przez telefon lub korzystając z komunikacji poprzez pocztę e-mail, zanim zostanie podjęta decyzja o potrzebie zwrócenia zespołu do firmy Renishaw.

Zdarzają się wypadki, a systemy zużywają się. Niezależnie od przyczyny, klienci będą chcieli wiedzieć, że firma Renishaw oferuje pełną gamę opcji serwisowych i naprawczych. Oprócz standardowych napraw, w przypadku kilku pozycji dostępne są zespoły „Naprawa poprzez wymianę” (RBE) jako efektywna ekonomicznie opcja naprawcza.

Przed zwróceniem jakichkolwiek zespołów do naprawy lub wymiany, prosimy o kontakt z nami:

Kontakt z pomocą techniczną

Znajdź najbliższe biuro

Zwrot produktu do firmy Renishaw

Prosimy o kontakt z miejscowym biurem w celu uzyskania poprawnego adresu wysyłkowego w danym regionie. Dodatkowo prosimy też o:

  • Właściwe i bezpieczne zapakowanie produktu, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu; w miarę możliwości prosimy o wykorzystanie oryginalnego opakowania Renishaw.
  • Tam gdzie to wymagane, o dołączenie podpisanych formularzy dekontaminacji.
  • Wyjęcie wszystkich baterii.

Dołączenie formularza z następującymi danymi:

  • Adres zwrotny, adres e-mail i numer telefonu osoby do kontaktu.
  • Przyczyna zwrotu
  • Dotychczasowa korespondencja w tej sprawie z firmą Renishaw.

Jeśli przekazano RMA, numer znajduje się na opakowaniu i/lub na dokumentach papierowych.

Dokumentacja