Omiń nawigację

Odpowiedzialność społeczna korporacji

Jesteśmy nastawieni na ustawiczne rozwijanie się poprzez ciągłe inwestowanie w rozwój produktów i metody wytwarzania. Firma Renishaw chce być uznawana za lidera i współtwórcę w dziedzinie swojej działalności.

Chcemy osiągać nasze cele metodami otwartymi i uczciwymi. Staramy się zapewnić, aby wszelkie aspekty naszej działalności miały jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko.

Nasze podejście do odpowiedzialności społecznej korporacji (CSR)

Aby efektywnie zarządzać czynnikami społecznymi i środowiskowymi, mającymi wpływ na działalność biznesową oraz, z kolei, ich wpływem na własną reputację i dochodowość, Renishaw posiada formalną strukturę zarządzania CSR w celu zapewnienia lepszego skupienia się na działalności Grupy.

Dyrektor finansowy grupy, Allen Roberts, odpowiada za zarządzanie wszelkimi aspektami działań CSR firmy. 

Aby mieć pewność, że rozwijamy nasze podejście do odpowiedzialności społecznej korporacji w sposób strukturalny i spójny, opracowaliśmy strategię CSR jako wynik dialogu z naszym zespołem CSR, zarządem i kierownictwami w naszych spółkach. Naszym zdaniem musimy kontynuować strategię CSR, aby pozostać firmą, która wytwarza wartość netto w łańcuchu wartości. Wiele lat działalności CSR pozwoliło na uzyskanie dobrego doświadczenia w tym zakresie, zaś droga rozwoju biegnie w przyszłość.

Jeśli chcesz skontaktować się z zespołem CSR, wyślij wiadomość e-mail pod adres csr@renishaw.com.

Dokumenty związane