Omiń nawigację

OMI-2 / OMI-2C

OMI-2 to połączenie odbiornika optycznego oraz interfejsu obrabiarki, który jest przeznaczony do montażu w przestrzeni roboczej obrabiarki.

OMI-2C stanowi „połączenie” interfejsowe między sterownikiem obrabiarki a rodziną sond firmy Renishaw z transmisją modulowaną.